SomDocents

Com ens ajuden les eines de Google G Suite for Education dins l’aula?

Estem vivint moments de canvis, marcats principalment per la pandèmia de la COVID-19, que està canviant la societat tal com la coneixíem fins ara. Un dels àmbits on s’està notant aquest aspecte és el de l’educació.

 

Arran del tancament de les escoles iniciat el passat 12 de març (i que va durar fins a final de curs), moltes escoles, equips directius i claustres de mestres i professors, van haver de fer un canvi metodològic important, passant de la presencialitat al treball virtual. Això va fer que molts de nosaltres ens adonéssim de les mancances tecnològiques i de metodologia online que teníem. Aquí és on va agafar molta importància les eines que coneixem com a G Suite for Education, aquelles que Google posa en disposició per a l’educació.

 

Però solem caure en un tòpic erroni, i és la de relacionar eines Google amb treball exclusivament online (eLearning), i no pas com un complement a les activitats presencials que ja duem a terme, per tal de millorar-les, augmentant la motivació dels alumnes, així com afegint informació d’interès.

 

En aquest article parlarem de diferents dinàmiques que es poden dur a l’aula a partir de les eines de Google, i com aquestes afavoreixen en el procés d’ensenyament – aprenentatge dels alumnes.

 

1. Treballar de forma col·laborativa en un mateix document

 

Actualment, en l’educació, es fa molt èmfasi en el treball col·laboratiu dels i les alumnes. Aprendre a treballar en equip és una de les claus de l’èxit en l’aprenentatge dels alumnes, ja que a part d’adquirir el coneixement necessari, adquireixen les habilitats necessàries per a treballar amb un grup de gent. Fins ara aquesta metodologia de treball tenia diversos noms depenent de la quantitat de gent del grup, així com del seu ritme d’aprenentatge, passant pel “Treball en grup” de tota la vida, fins al “Treball Cooperatiu”.

Un dels punts forts de les eines de Google és la possibilitat de treballar de forma col·laborativa amb altres usuaris en un mateix document, ja sigui document de text (Google Documents), full de càlcul (Google Sheets), presentació interactiva (Google Slides) o formulari (Google Forms), entre d’altres.

En l’activitat que es presenta a continuació, podem veure com els alumnes de 5è d’Educació Primària de l’Escola Anna Mogas de Granollers, van ser els encarregats de preparar una prova avaluativa per als companys. Van fer un canvi de rol, i van passar de ser alumnes a mestres per un dia, preparant les diferents preguntes que posarien si ells mateixos fossin els responsables de l’assignatura, per a després passar-ho als companys. Aquesta activitat es va fer en grup de 4, i es va realitzar utilitzant l’eina de Google Documents.

r50a5ruAuQPtv9JOURscW15blheT 0MNv9a h 8RYMPCpYGK SzK2RLzjtXHldy1bA0XXaXU9OAh1zvcZOEuj9FJIHYsXe80iSGzVQdbHELV7rgFKwjdzOwcjnYLsSpumTnN6RkB - Com ens ajuden les eines de Google G Suite for Education dins l’aula?

 

2. Formularis d’avaluació

Quantes hores ens passem com a mestres corregint proves d’avaluació dels nostres alumnes? I aquelles proves de comprensió lectora típiques de les competències bàsiques (les que tenen com a resposta a,b,c i d? 

Una altra de les possibilitats que ofereixen les eines de Google, i més concretament l’eina de Formularis, és poder realitzar test d’autoavaluació. Parlem d’aquells que s’autocorregeixen, permetent afegir diferents tipologies de pregunta i de resposta.

Per tal d’avaluar la capacitat de la comprensió lectora dels alumnes, a l’escola es passaven tests en paper extrets de les Competències Bàsiques d’anys anteriors, però en un moment donat es va decidir provar de realitzar-ho a través d’aquesta eina, on cada alumne disposaria d’un dispositiu mòbil per a la realització de l’examen. 

Quin va ser el resultat? Els alumnes realitzen la mateixa prova de comprensió lectora, però obtenen el resultat de forma immediata, mostrant aquelles preguntes que han realitzat de forma correcta i/o incorrecta.

NGWh5w3gfeEHaSewrwpQaddUIzVlrxuKXknUoA6RBjUFFak25FXYwULw8fB1WpmP82uDa9sGwbfjmW9d6Cl u jya5u2SmSQSsqmCvCeAJ0dgB67MCWqjW5phbpa4kivLshdLG P - Com ens ajuden les eines de Google G Suite for Education dins l’aula?

 

3. Gamifiquem les matemàtiques!

Un dels grans problemes que ens trobem els docents que impartim les matemàtiques, és que tenim un grup d’alumnes (a vegades una mica elevat) que tenen pànic a aquesta assignatura. Així que des de l’escola es proposa fer un canvi metodològic per a aquesta assignatura, canviant l’educació tradicional d’explicació del llibre, exercicis i examen, per una altra de més engrescadora per tal d’afavorir l’aprenentatge significatiu i captar l’atenció dels més reticents.

Per a aquesta activitat es va utilitzar l’eina de Google Sites. Google Sites és una eina que permet la creació d’espais web, i es va fer servir com a portal d’un videojoc presencial que durien a terme els alumnes, on cada tasca es premiava amb uns punts que eren necessaris per a derrotar a l’enemic per a poder passar de món (tema).

En aquest portal trobàvem, entre altres aspectes, la història del videojoc, les normes, i finalment un recull dels treballs dels alumnes, fent la funció de portafoli digital.

nFuktxMvJPqVDHLCYHl 79KTzLuYS1tliyVBE58cItkhVLJfsibX1sH2HKQRPC79fZf1GuK K11akozB9d 4WbBqFgORcUA33I2cpmRe8E QRDKZsMlP2bgKjZajGu6tPBm7ygI - Com ens ajuden les eines de Google G Suite for Education dins l’aula?

 

4. Arriben les eleccions… dels delegats de classe!

Quins nervis sempre entre els alumnes cada cop que s’escullen els delegats o delegades de classe! Aquest procés en què s’apunten a la pissarra aquells alumnes que es volen presentar, i els companys voten a uns o a uns altres. 

Però i si aprofitem aquest moment per a treballar com són les campanyes electorals?

Per a dur a terme aquesta dinàmica s’utilitza l’eina de Google Slides, on aquells alumnes que volen presentar-se per a delegats o delegades de la classe, fan una petita presentació exposant per què són ells o elles les més indicades per a dur a terme aquesta funció. Un dia abans de la tria, els possibles futurs delegats es posen davant de la classe, exposant el que s’ha comentat anteriorment, utilitzant la presentació de Google com a suport visual per a captar l’atenció dels seus companys!

Qui serà l’escollit…?

 

5. La classe fora de l’escola

No marxarem sense parlar d’un dels productes “estrella” de les eines de Google per a l’Educació… Google Classroom! 

Google Classroom és un entorn virtual d’aprenentatge, on et permet gestionar la classe des d’un mateix espai, accessible des de qualsevol lloc i moment. En aquest espai es poden posar els diferents materials que es treballen a classe, les tasques que els alumnes han de realitzar i entregar, o diferents documents, vídeos, preguntes… per tal d’ampliar o complementar allò que expliquem a l’aula.

A continuació podem veure un exemple realitzat en l’assignatura de matemàtiques, on els alumnes realitzen un enigma setmanal (de forma voluntària), i serveix per a millorar la comprensió dels problemes, que tants problemes els hi causa (quina paradoxa). Aquests enigmes tenen una duració setmanal, és a dir, cada dilluns apareix un, i els mateixos alumnes responen allà mateix la possible solució del problema. És una manera engrescadora i motivadora de treballar els enunciats, trencant amb el mite que les matemàtiques són únicament operacions, i fent especial èmfasi amb l’ús del raonament i la lògica.

- Com ens ajuden les eines de Google G Suite for Education dins l’aula?

Desitgem que us hagin agradat aquestes petites aplicacions de les eines de Google per a l’Educació dins de l’aula, i esperem que es trenqui amb la idea que aquestes serveixen únicament en cas de confinament! 

Penseu que les possibilitats són infinites, i els i les alumnes agrairan la seva inclusió a l’aula, perquè no ens oblidem, la tecnologia avança a un ritme vertiginós, i els hem de preparar per al seu bon ús.