SomDocents

Bullying, com prevenir-lo i treballar-ho a l’aula

Bullying, com prevenir-lo i treballar-ho a l’aula

sd bullying com prevenirlo com detectarlo i com treballarlo copy - Bullying, com prevenir-lo i treballar-ho a l’aula

El 20 de novembre de 1989 és un dia molt important: els països de tot el món van aprovar el text definitiu de la Convenció sobre els Drets del Nen. Per això cada 20 de novembre se celebra el Dia Universal del Nen, una jornada que ha de servir per fomentar la fraternitat entre els nens i les nenes del món i per recordar, és clar, que els infants tenen dret a la salut, l’educació i la protecció, sense importar el lloc del món en el qual han nascut. 

Segons la UNESCO, quasi un terç dels adolescents del món han patit assetjament escolar. Són dades de les estadístiques que es destinen a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible relatiu a l’educació. S’entén per bullying o assetjament aquells comportaments intencionals i agressius entre companys i estudiants, executats de manera repetida o quan s’observa que existeix un desequilibri evident entre el poder real o el percebut. 

Per a l’AEPAE (Associació Espanyola per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar), fundadora i impulsora del Pla Nacional contra l’Assetjament Escolar, el nostre sistema educatiu necessita urgentment millorar la convivència en els centres educatius i combatre l’assetjament en totes les seves manifestacions possibles. Perquè els infants tenen dret a anar al seu centre escolar amb llibertat, seguretat i sense por. 

Què podem fer per prevenir-lo? 

No cal esperar que es produeixi un cas d’assetjament escolar o bullying per començar a treballar contra aquesta xacra. No cal que cap nen o nena pateixi perquè això no torni a passar o es detecti abans que sigui massa tard. Així doncs, és molt important posar en marxa activitats i iniciatives que ens ajuden a prevenir l’assetjament escolar. Però com? 

Primer que tot, us recomanem visitar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament: Projecte de convivència. A través d’#aquíproubullying trobareu molta informació per als equips de convivència del centre. 

Per exemple, a través dels Mòduls formatius s’ofereix formació per a docents i alumnes amb l’objectiu de millorar la convivència, desenvolupar habilitats i activitats que capacitin l’alumnat. Hi ha contingut per a Primària, Secundària i Famílies. Aquí es parla sobre què és l’assetjament, de competències socioemocionals, gestió positiva de conflictes, detecció i aturada de l’assetjament i sobre l’ús segur i responsable de les xarxes. 

També s’explica el projecte dels Guaites, un servei comunitari del qual poden participar els alumnes per observar fets que puguin derivar en situacions d’assetjament, atenció a companys que puguin necessitar ajuda o se sentin exclosos, amenaçats o agredits, intervenir davant de situacions considerades lleus o moderades i derivar aquelles que siguin considerades greus. 

Una altra proposta, que no exclou les anteriors, és la de l’equip de referència, format per membres de la comunitat escolar, amb una composició mínima que ha de ser la següent: un membre de l’equip directiu, tres alumnes, dos docents, un membre de l’AMPA i un professional no docent. Des d’aquest es poden gestionar el projecte de convivència del centre i fer un seguiment dels possibles casos.

Un banc de recursos per prevenir i tractar el bullying

Hi ha moltíssimes coses que podem fer per prevenir i tractar el bullying si es produeix. No obstant això, som de l’opinió que abans que es doni un cas, cal treballar amb els alumnes per fomentar la bona convivència entre companys. 

PDA Bullying és una plataforma que ofereix una proposta de bones pràctiques per a la prevenció, detecció i actuació davant de casos d’assetjament i ciberassetjament amb origen en l’entorn educatiu i altres violències entre iguals, en la infància i l’adolescència. 

En el seu banc de recursos podem trobar una pila de continguts i recursos per treballar amb els alumnes a l’aula: activitats, aplicacions, articles, concursos, curtmetratges, dinàmiques, recomanacions de llibres i pel·lícules, tallers, obres de teatre, webs o videojocs. 

Llibres i contes recomanats

La millor manera de treballar l’empatia és, sense cap mena de dubte, fer-ho a través de la lectura. Llegint coneixem les històries dels altres i imaginem com deu ser sentir-nos com ells. Per això, us fem algunes propostes interessants, tant per a Primària i Secundària.

Comencem pels més petits: 

I ara els més grans: 

Guia i protocols per a la intervenció

La Generalitat de Catalunya disposa d’una guia que pot contribuir a millorar la convivència i a resoldre conflictes entre alumnes, mitjançant el Circuit simplificat d’intervenció i Protocols per a la millora de la convivència. Es tracta d’un esquema senzill que ens pot ajudar a resoldre un problema patent, però no a prevenir-lo.

A banda, hi ha tres documents més que ens semblen prou interessants per a resoldre, prevenir i desactivar conflictes relacionats amb l’assetjament: 

Per finalitzar… actituds pràctiques per combatre el bullying a l’aula

A tot això, cal sumar-hi una actitud pro activa per evitar que es produeixin casos d’assetjament escolar a l’aula. 

1. Saps com són els teus alumnes? Observa bé quins són els perfils i treballa tenint sempre present si hi ha infants més vulnerables, més forts o bé amb actituds compatibles amb l’assetjament escolar. Això és important a l’hora d’organitzar grups de treball o en el moment de gestionar conflictes, tant a l’aula com en el temps d’esbarjo, i per desactivar actituds inadequades.

2. Intel·ligència emocional per a la resolució de conflictes. Cal començar de ben petits a diferenciar entre les coses que estan bé i les que estan malament. La resolució dels conflictes ha d’arribar per la via de la intel·ligència emocional. D’una altra manera, no els estarem ajudant. 

3. Actitud observadora. Com a docents hem de procurar tenir una actitud observadora, que ens permeti detectar el principi de l’assetjament escolar. Perquè aquest no es donarà només al pati, quan els infants o els joves estiguin sols. És molt probable que les actituds despòtiques i d’abús es produeixin també a l’aula. Desactivar-les és fonamental. 

4. L’assetjament velat. El bullying no sempre (o no només) es manifesta a través del maltractament físic. Sovint l’assetjament és psicològic i absolutament demolidor per la víctima, perquè es gesta a través del menyspreu o l’aïllament. 

La complexitat de les intervencions, emocions i dinàmiques que cal dominar per gestionar una qüestió tan delicada com és la de de l’assetjament escolar exigeix de nosaltres un esforç molt gran. No obstant això, la bona convivència entre els nostres alumnes, la construcció de personalitats fortes i resilients ho mereix. Endavant, junts!