SomDocents

5 dinàmiques de presentació

SD_Blog_5_activitats_dinamiques_presentacio

Comença un nou curs i això suposa trobar-se amb cares que potser són desconegudes. Per això proposem aquestes 5 activitats de tornada a l’escola adaptables a tots els nivells perquè trenqui el gel entre l’alumnat.

Les dinàmiques d’integració tenen la funció de crear un ambient en el qual tots els i les alumnes puguin sentir-se còmodes i entenguin la importància del respecte i del treball en grup.
És important adaptar l’activitat al terreny que es consideri oportú i siguin fàcilment adaptables segons els objectius que es vulguin assolir.

1. Presentació en parelles

L’activitat tracta de dividir el grup en parelles. Cadascun d’ells i elles haurà de presentar-se al company o companya de manera que es comuniquin:

– El seu nom

– Explicar les coses que li agrada fer al seu temps lliure

– Si té germans o germanes i mascotes

– Quin llibre està llegint actualment
– Pel·lícula preferida

Després, l’altre company/a farà el mateix. Quan s’acabi el temps, es formarà una rotllana i cada alumne haurà de presentar al grup a l’altre company/a recordant les coses que li ha explicat.

2. Dibuixos representatius

Cada alumne tindrà un full i haurà de dibuixar lliurement una imatge que els representi d’alguna manera (què els hi agrada menjar, el seu animal preferit, on han anat de vacances, la seva família, etc.). Després, les hauran d’exposar als seus companys explicant-les.

3. Trobar la meitat que falta

Aquest joc és perfecte per conèixer-se i repassar assignatures com matemàtiques, llengües, medi, anglès, etc. El o la docent tindrà fulls sencers amb sumes, dibuixos d’animals, refranys, frases en un altre idioma, i tot el que se l’acudeixi!

Partirà per la meitat els fulls i els barrejarà. Repartirà la meitat d’un full a cada alumne i aquests hauran de trobar al company o companya que té la meitat que falta. Per exemple, si algú té la meitat d’un full on apareix l’operació 2+2, haurà de trobar al company o companya que tingui el full on digui: = 4.

4. Cadena de noms

Aquesta és una activitat típica perquè els alumnes nous es coneguin i recordin els noms dels seus companys i companyes. S’ha de fer una rotllana i un//a alumne començarà dient el seu nom. La persona següent haurà de dir el nom del company/a i el seu; el següent haurà de dir el nom dels dos companys que han parlat i el seu, i així successivament fins que s’arribi al final.

Aprofitant aquesta dinàmica, també es pot fer una pregunta del tipus: què t’agradaria ser de gran? I contestar de la mateixa manera, recordant el que ha dit la resta de l’alumnat.

5. Escrivint històries

Aquesta activitat es pot fer després d’alguna de les anteriors quan l’alumnat ja sàpiga els noms i els gustos dels altres companys i companyes. El/la docent comença escrivint la primera frase d’una història a la pissarra on surti l’alumne que se situa a la seva dreta, i aquest últim, s’haurà d’aixecar i continuar la història amb una altra frase on aparegui el nom del seu company/a de la dreta (si pot incloure els seus gustos o característiques, millor). La història anirà completant-se a poc a poc i la idea és que els protagonistes acabin sent tots i totes.

Altres propostes d'activitats que et poden interessar

SD_Blog_5_activitats_treballar_les_emocions_aula

5 activitats per començar a treballar les emocions a l’aula

Segur que ja coneixes els beneficis de la intel·ligència emocional a l'aula, però... ja has començat a aplicar dinàmiques per treballar-la?

SD_blog_5_activitats_per_treballar_l_empatia

5 activitats per treballar l’empatia

L'empatia és la capacitat de saber què li passa a l'altra persona i de comprendre els seus sentiments. En l'entorn de l'aula i en la vida, es tracta d'una emoció bàsica per tal de regular conflictes.