SomDocents

3 apunts per entendre què és el joc lliure

3 apunts per entendre que es el joc lliure

Ens hem llençat a fer un curs sobre el joc lliure. Abans de res, has de saber que aquest curs està enfocat a l’etapa d’infantil (0-6 anys). Per entendre ben bé el concepte joc llliure, el contingut posa molt d’èmfasi en el desenvolupament del joc en les diferents etapes, però també el paper de la persona educadora.

A més, fem especial menció sobre com preparar els espais de joc a les escoles bressol, quins objectes es poden oferir i remarquem la importància de l’observació i la documentació per donar valor al joc lliure. A més, es dona una atenció especial a l’acompanyament respectuós, en deixar fer per deixar ser, a la neuroeducació i a l’observació.

Per què hem fet un curs sobre el joc lliure?

Hem posat el focus en treballar aquests aspectes per afavorir una educació de qualitat, respectuosa i inclusiva, per omplir de significat la concepció d’infant capaç, competent, ric en iniciatives i amb voluntat pròpia. Perquè així la nostra tasca docent també s’omple de sentit

Volem continuar repensant els espais i la manera que oferim els objectes de joc als infants, així com hem de reflexionar sobre quins missatges donem les persones adultes amb aquesta manera de fer.

És important definir adequadament el joc lliure per no caure en tòpics i estereotips que s’allunyen de l’evidència científica del desenvolupament de l’infant, i de com els podem acompanyar d’una forma respectuosa, eficient i competencial, tot recolzant-nos en el currículum.

El joc lliure com a font de plaer

Per què ens hauriem de formar en aquest aprenentatge vivencial?

Considerem realment important que el personal docent es formi sobre el joc lliure, ja que sabem de primera mà que a través d’aquest els infants aprenen a descobrir, habitar el món i a més a més es fomenten les condicions òptimes per desenvolupar eines socials. Conèixer quines són les accions que fan els infants durant el seu joc espontani permet donar el valor que mereix al joc, preparar els espais amb sentit pels infants, i per conèixer els seus interessos reals.

En resum, sabem que el joc lliure té molts beneficis com l’enriquiment de l’entorn i el foment de la creativitat, avantatges que sovint trobem tan intangibles que passen per alt. Malgrat tot, perquè el joc pugui esdevenir lliure els infants necessiten persones adultes que donin temps i recursos per al joc, recursos que amb observació i paciència podrem saber allà on l’infant focalitza la seva atenció i interès.  

Passem a l’aplicació pràctica

Repensar aquests continguts (espai, material, eines, moments…) dona recursos per la pràctica a les aules de l’escola bressol i infantil i per acompanyar els moments de joc. Permet triar amb criteri els materials de joc que disposem, i adequar tot això al desenvolupament de l’infant, d’acord amb el currículum vigent i la seva perspectiva de les capacitats de l’infant, com els processos d’aprenentatge i desenvolupament.

Per cert, la tutora del curs és la Maria Santana:

Exemples que trobaràs al curs:

Altres articles que et poden interessar

Cantem en angles blog
I anglès a infantil, què?

Heu sentit mai la típica pregunta: I anglès a infantil, què? Nosaltres l’hem escoltat i segurament també l’haurem formulat més d’una vegada.

canvis en l'escolarització de 0-3 anys el curs 2022-23
Canvis a l’escolarització de 0-3 anys el curs 2022-23

El Departament d’Educació han preparat tota una bateria de novetats que afecten a tota la comunitat educativa.