Competència digital docent. Nivell B2

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.

4.4

Nou
Imatge del curs Competència digital docent. Nivell B2

Aquest curs no està disponible

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Competència digital docent. Nivell B2

Aquest curs inclou
 • 70 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • Reconegut Departament Educació

 • Acreditació CDD

Aquest curs està complet

Pots accedir al curs sense subvenció fent servir el següent enllaç:

Competència digital docent. Nivell B2

Activitat gratuïta

Curs Subvencionat. Finançat amb fons públics per la Unió Europea (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Dirigit a docents titulats de centres públics i de centres privats sostinguts amb fons públics. És necessari estar en actiu i treballar en una aula, perquè s'han de lliurar evidències d'aplicació a l'aula per acreditar el nivell de CDD.

PLACES LIMITADES

Aquest curs no està disponible

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Competència digital docent. Nivell B2

Aquest curs inclou
 • 70 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • Reconegut Departament Educació

 • Acreditació CDD

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Competència digital docent. Nivell B2

Aquesta activitat formativa permet que el personal docent dels centres educatius pugui adquirir les competències digitals definides dins del MRCDD, marcades dins de l’etapa de l’experiència (nivell B2) perquè puguin aplicar les diferents eines que s’ofereixen dins les seves programacions per tal d’incrementar la motivació de l’alumnat durant el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Per aquest motiu cal una actualització de les competències digitals del personal docent, no només quedant-se en el nivell d’accés de l’A1 i l’A2, sinó que cal continuar formant-se per tal d’adaptar-se a la societat actual.

Durant el curs, s'integren les tecnologies digitals en diferents contextos de treball docent. Aquesta integració aporta una millora en la pràctica utilitzant les tecnologies i els procediments de manera autònoma: seleccionar continguts digitals adequats a la consecució dels objectius d'aprenentatge del seu alumnat, emprar les tecnologies digitals establertes per les administracions educatives o pels titulars del centre, complir els protocols de seguretat i protecció de dades i aplicar estratègies d'ensenyament-aprenentatge adquirides mitjançant processos formatius.

La present activitat formativa està enfocada en les sis àrees de la Competència Digital Docent, així com en els eixos temàtics del pensament crític i de la inclusió digital. Entenem el pensament crític com una competència que permet a l’alumnat formar un esperit crític vers tot el que ens aporta la societat, analitzant els fenòmens i formant-se una opinió pròpia; així com la capacitat de contrastar informació i desestimar aquella que no és vàlida. Aquest eix és molt important dins les noves tecnologies, ja que la capacitat de trobar una alta quantitat d’informació pot fer que no tota sigui verídica, i cal reflexionar sobre allò que observem, sobre allò que obtenim i allò que fem. Per altra banda, incloem l’eix de la inclusió digital, perquè és important ser conscients que cada un dels nostres alumnes té el seu propi ritme d’aprenentatge i hem de donar resposta a tots i cadascun d’ells.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Integrar les tecnologies digitals en l’àmbit pràctic educatiu:

  • Crear i compartir contingut digital.

  • Oferir assessorament digital al centre educatiu.

  • Aplicar les eines digitals per a un ensenyament universal.

  • Oferir estratègies per a desenvolupar la Competència Digital de l’Alumnat.

  • Oferir una guia dins l’aprenentatge de l’alumnat basada en una correcta avaluació i retroacció de les tasques.

  • Dissenyar i avaluar de forma crítica les pràctiques educatives amb eines digitals.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Comunicació amb la comunitat Educativa

  • Eines de comunicació: El correu electrònic - Funcionalitats del correu corporatiu - Google Calendar

  • Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital: Protecció de dades personals - Privacitat - Seguretat - Benestar digital

  • Pla de comunicació: Característiques del pla de comunicació de centre - Passos a seguir per a la seva elaboració

 • Mòdul 2. Continguts digitals

  • Criteris de cerca i selecció de continguts digitals: Criteris per a l'avaluació de continguts digitals - Precisió i exactitud de la informació - Originalitat i llicència

  • Creació i modificació de continguts digitals: Planificació de continguts digitals - Eines i recursos per a la creació de continguts digitals - Criteris de creació de continguts visuals atractius

  • eXeLearning: Instal·lació i primers passos - Passos a seguir per a la seva elaboració - Editor de text - iDevices - Projectes eXeLearning Departament d'Educació

 • Mòdul 3. Digitalització de tasques

  • Digitalització de tasques: Beneficis de la digitalització de tasques - Eines i recursos per a la digitalització de tasques - Exemples pràctics d'aplicació de la digitalització de tasques

  • Aprenentatge entre iguals: Aprenentatge autoregulat i aprenentatge entre iguals amb la digitalització

 • Mòdul 4. Avaluació i retroacció

  • Estratègies d’avaluació: Estratègies avaluatives tradicionals o mitjançant les TIC? - Exemples d'estratègies avaluatives utilitzant les TIC - Consideracions per a l'ús efectiu de les TIC en l'avaluació - Exemples d'eines i recursos per a l'avaluació utilitzant les TIC

  • Heteroavaluació, coavaluació i autoavaluació: Heteroavaluació - Coavaluació - Autoavaluació - CoRubrics

  • Retroacció: Tipus de retroaccions - Com ha de ser la retroacció?

 • Mòdul 5. Metodologies actives

  • Accessibilitat i inclusió: Importància de les opcions d'accessibilitat en l'ensenyament i l'aprenentatge - Exemples d'opcions d'accessibilitat - Criteris d'accessibilitat

  • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Característiques de l'ABP - Fases del procés ABP

  • Aprenentatge i servei (APS): Relació entre l'APS i l'educació cívica - Etapes de l'APS - Implementació de l'APS a l'aula - Exemples d'aprenentatge i servei

  • Flipped Classroom: Creació de continguts de lliçons en línia - Accés als materials de lliçó per part dels i les estudiants - Activitats interactives a l'aula - Suport i orientació als i les estudiants

  • Col·laboració en línia: Beneficis de la col·laboració en línia - Eines per a la col·laboració en línia - Estratègies per a la col·laboració en línia

  • Gamificació de l'aprenentatge: Objectius i beneficis de la gamificació - Elements de la gamificació - Eines i plataformes per a la gamificació de l'aprenentatge

 • Mòdul 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat

  • Alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades: Com desenvolupar la competència digital en l'alumnat?

  • Comunicació, col·laboració i ciutadania digital: Avantatges i inconvenients amb les plataformes de col·laboració, comunicació i ciutadania - Ús de les xarxes socials en situacions d'ensenyament-aprenentatge - Exemples d'aplicació d'activitats per a treballar ciutadania i identitat digital en l’alumnat

  • Creació de continguts digitals: Eines digitals per a la creació de continguts - Drets d'autoria i propietat intelectual - Llicències Creative Commons

  • Ús responsable i benestar digital: Exemples d'activitats per treballar la seguretat a internet - Benestar digital

  • Resolució de problemes: Estratègies per a l'ensenyament a la resolució de problemes

 • Mòdul 7. Desenvolupament del projecte

  • Desenvolupament: Identificació de les necessitats i expectatives dels i les alumnes - Selecció de les tecnologies de la informació i la comunicació adequades - Integració de les TIC en el disseny de les activitats d'aprenentatge - Consideració de la diversitat d'alumnes i adaptació de les activitats

  • Implementació: Planificació detallada de les sessions d'aprenentatge amb TIC - Identificar i recopilar recursos digitals - Avaluar la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats

  • Avaluació del procés d'aprenentatge amb TIC: Establir criteris d'avaluació clars i coherents amb els objectius d'aprenentatge - Utilitzar eines i estratègies d'avaluació que incorporin les TIC - Retroalimentació

  • Reflexió i millora continua: Reflexionar sobre l'efectivitat de les activitats amb TIC

Finançat per: