Competència digital docent. Nivell A2

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.

4.5

Nou
Imatge del curs Competència digital docent. Nivell A2

Aquest curs no està disponible

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Competència digital docent. Nivell A2

Aquest curs inclou
 • 50 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • En procés de reconeixement

 • Acreditació CDD

Aquest curs està complet

Pots accedir al curs sense subvenció fent servir el següent enllaç:

Competència digital docent. Nivell A2

Activitat gratuïta

Curs Subvencionat. Finançat amb fons públics per la Unió Europea (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Dirigit a docents titulats de centres públics i de centres privats sostinguts amb fons públics.

PLACES LIMITADES

Aquest curs no està disponible

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Competència digital docent. Nivell A2

Aquest curs inclou
 • 50 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • En procés de reconeixement

 • Acreditació CDD

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Competència digital docent. Nivell A2

Aquesta activitat formativa dota als docents d’un context teòric en referència a la Competència Digital Docent, així com d’una aplicació guiada a l’aula. El públic objectiu del curs de nivell A2 és aquell personal docent que té un coneixement bàsic de les diferents eines digitals, així com del seu context teòric i la seva aplicació pràctica, necessàries per dur-la a terme a l’aula.

Aquest curs està distribuït en cinc mòduls diferents, amb un total de 50 hores. Aquests mòduls pertanyen a les diferents àrees que marca el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent i es treballen els diferents continguts relacionats amb les àrees en diferents recursos digitals, ja sigui en format textual, visual i/o audiovisual.

La present activitat formativa està enfocada en les sis àrees de la Competència digital docent, així com en els eixos temàtics del pensament crític i de la inclusió digital. Entenem el pensament crític com una competència que permet a l’alumnat formar un esperit crític vers tot el que ens aporta la societat, analitzant els fenòmens i formant-se una opinió pròpia; així com la capacitat de contrastar informació i desestimar aquella que no és vàlida. Aquest eix és molt important dins les noves tecnologies, ja que la capacitat de trobar una alta quantitat d’informació pot fer que no tota sigui verídica, i cal reflexionar sobre allò que observem, sobre allò que obtenim i allò que fem. Per altra banda, incloem l’eix de la inclusió digital, ja que és important ser conscients que cada un dels nostres alumnes té el seu propi ritme d’aprenentatge i hem de donar resposta a tots i cadascun d’ells.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Aplicar les competències digitals dels docents en situacions educatives reals.

  • Aplicar destreses i eines per garantir una comunicació efectiva de la comunitat educativa.

  • Aplicar diferents accions de seguretat i privacitat de les dades dels diferents agents que pertanyen a la comunitat educativa.

  • Utilitzar estratègies de cerca basades en el coneixement dels motors de cerca i ús de sistemes de catalogació i metadates de continguts a Internet.

  • Editar continguts digitals ja existents acord a les polítiques de compartició i edició.

  • Seleccionar tecnologies educatives, continguts i estratègies per garantir la inclusió educativa i conèixer els criteris per a la universalització de les tasques..

  • Aplicar estratègies avaluatives digitals per a la correcta avaluació del procés de l’alumnat.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Comunicació docent

  • Estratègies comunicatives: Què són les estratègies comunicatives? - Tipus d'estratègies comunicatives - Habilitats comunicatives - Instruments de comunicació - Etiqueta

  • Pràctica reflexiva: Què és la pràctica reflexiva? - Practiquem la reflexió - Avaluació de la pràctica reflexiva

  • Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital: Què entenem per protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital? - Riscos i amenaces de l'activitat digital - Mesures i prevencions digitals - Drets dels usuaris i usuàries digitals

 • Mòdul 2. Continguts digitals

  • Cerca i selecció de continguts digitals: Què són els continguts digitals? - Cerca i selecció de continguts digitals - Organitzar i classificar els continguts digitals - Exemples d'organització de continguts digitals

  • Edició de continguts digitals: Què entenem per edició de continguts digitals? - Què hem de tenir en compte per a l'edició o creació d'un contingut digital? - Edició i creació de textos digitals amb Google Workspace for Education - Edició i creació d'imatges digitals - Edició i creació d'imatges digital amb Canva - Edició i creació de vídeos digitals - Edició i creació de vídeos digitals amb OpenShot - Edició i creació d'àudio digital - Edició i creació d'àudio digital amb Audacity

 • Mòdul 3. Aprendre a aprendre

  • Aprendre a aprendre: Estratègies per desenvolupar l'àmbit d'Aprendre a aprendre

  • L’aprenentatge autoregulat: Beneficis de l'aprenentatge autoregulat - Fases de l'aprenentatge autoregulat - Aprenentatge autoregulat i eines digitals - Exemples d'aprenentatge autoregulat en acció - Avaluació del procés autoregulador

  • L’avaluació digital: Tipologies d'avaluació - Criteris per a l'avaluació i retroacció digital - Recursos digitals per a l'avaluació inicial - Recursos digitals per a l'avaluació formativa - Recursos digitals per a l'avaluació sumativa - Estratègies de retroacció - Retroacció a Google Classroom

 • Mòdul 4. La universalitat de les tasques

  • Accessibilitat i inclusió: Estratègies per a l'accessibilitat - Normes i estàndards per a l'accessibilitat - Accessibilitat als diferents SO - Extensions al navegador Google Chrome

  • Atenció a les diferències personals en l’aprenentatge: Estratègies per a l'atenció a les diferències personals en l'aprenentatge - Noves tecnologies

  • Universalitat de l’aprenentatge: Tecnologies que fomenten la universalitat de l'aprenentatge - Exemples d'activitats universals - Disseny Universal de l'Aprenentatge

 • Mòdul 5. Cerca segura a la xarxa

  • Alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades: Comprendre la informació i els mitjans de comunicació - Comprendre la privacitat i la protecció de dades - Aspectes ètics i legals en la gestió de la informació i les dades - Google Scholar

  • Ús responsable i benestar digital: Impacte de la tecnologia en el benestar psicològic i emocional - Gestió del temps en línia - Treball de l'ús responsable i benestar digital

Finançat per: