Iniciació al francès. Nivell A1-1

La llengua francesa és l’única llengua que, juntament amb l’anglès, pot trobar-se als cinc continents.

4.7

Imatge del curs Iniciació al francès. Nivell A1-1
29,90

Accés immediat i permanent

Aquest curs inclou
 • Un curs de Rubén Casado Valle

 • 100 % en línia i al teu ritme

 • Accès il·limitat, per sempre

 • 3 blocs amb lliçons en vídeo (+3 hores)

 • Activitats autoavaluatives i recursos adicionals

 • Certificat propi d'aprofitament

Accés immediat i permanent

Aquest curs inclou
 • Un curs de Rubén Casado Valle

 • 100 % en línia i al teu ritme

 • Accès il·limitat, per sempre

 • 3 blocs amb lliçons en vídeo (+3 hores)

 • Activitats autoavaluatives i recursos adicionals

 • Certificat propi d'aprofitament

En aquest curs es fa una introducció en el coneixement de la llengua francesa. Aquesta llengua és l’única que, juntament amb l’anglès, pot trobar-se als cinc continents i és la llengua de referència internacional de la cuina, l’art, la moda i, sobretot, la llengua oficial de les relacions  internacionals (en gran part, polítiques).

Aprendre la llengua  francesa i poder comunicar-nos-hi ens obre un món d’oportunitats professionals i, a més, ens facilita un important creixement en l'àmbit personal.

En tractar-se d’un nivell inicial, s’utilitzarà el català en les diverses explicacions, mentre que s’alternarà amb el francès en els títols d’alguns apartats i en diverses activitats.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Adquirir uns coneixements bàsics en la utilització de la llengua francesa en les competències d’expressió i comprensió escrita.

 • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua francesa.

 • Motivar l’alumnat vers l’estudi de la llengua francesa.

 • Adquirir un vocabulari aproximat de 150 mots en diferents tòpics com: rutines diàries, pautes de presentació, relacions personals (família i amics).

 • Treballar normes de gramàtica i estructura de la llengua francesa bàsiques per a poder produir frases senzilles.

Continguts del curs

 • Bloc 1. Bonjour, Français!

  • Le verbe être. Présent, forme affirmative: Les aplicacions del verb être - Trets que podem observar a partir de les frases anteriors - Vocabulari relacionat amb el verb être

  • Le verbe avoir. Présent, forme affirmative: Les aplicacions del verb avoir - Vocabulari relacionat amb el verb avoir

  • Le verbe aimer. Présent, forme affirmative: Les aplicacions del verb aimer - Trets que podem observar a partir de les frases anteriors - Vocabulari relacionat amb el verb aimer

  • L’article en Français. Introduction: L’article défini - L’article indéfini - L’article partitif

  • Les pronoms personnels: Les huit pronoms personnels - Le pronom personnel on

  • Se présenter

 • Bloc 2. Routines quotidiennes

  • Le verbe être. Présent, forme négative: Les aplicacions del verb être en negatiu - Adjectius i antònims utilitzats amb el verb être

  • Le verbe avoir. Présent, forme négative: Les aplicacions del verb avoir en negatiu - Expressions relacionades amb preferències i gustos

  • Le verbe aimer. Présent, forme négative: Les aplicacions del verb aimer en negatiu - Oracions relacionades amb les rutines diàries, en positiu i en negatiu

  • Les noms singuliers et pluriels

  • Les adjectifs possessifs

 • Bloc 3. Relations personnelles

  • Le verbe être. Présent,interrogation: Les aplicacions del verb être en interrogatiu - Vocabulari relacionat amb les relacions personals i el verb être

  • Le verbe aimer. Présent, forme interrogative

  • Les questions négatives

  • Le verbe avoir. Présent, forme interrogative: El verb avoir com a auxiliar d’altres verbs - Vocabulari i expressions relacionades amb les relacions personals i el verb avoir

  • Adjectifs et noms. Structure et usage: Formació del femení dels adjectius qualitatius

  • Les pronoms possessifs