SomDocents

Informació nomenaments juliol 2021 i 2016

sd mail nomenament 2021 - Informació nomenaments juliol 2021 i 2016
sd mail nomenament 2021 - Informació nomenaments juliol 2021 i 2016

Els cursos que ofereix SomDocents són totalment vàlids pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2021.

Els nostres cursos tenen una durada de 30 i 40 hores, tenen convocatòria al mes de juliol de 2021 i estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. 

sd mail nomenament 2016 - Informació nomenaments juliol 2021 i 2016

Informació important sobre el nomenament del mes de juliol de 2016 publicada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Les persones que tenien dret al nomenament del mes de juliol de 2016 per complir amb els requisits del temps de serveis prestats, si acrediten que han fet una activitat formativa durant el mes de juliol de 2021, se’ls formalitzarà el corresponent nomenament del mes de juliol de 2016.

Aquesta formació és independent de la que, si s’escau, doni dret al nomenament del mes de juliol 2021.
És a dir, les persones que compleixin els requisits i vulguin que se’ls formalitzi el nomenament del mes de juliol de 2016 i també el del mes de juliol de 2021, hauran d’acreditar dues formacions realitzades durant el mes de juliol de 2021.


Informació actualitzada a data 09/06/2021 al portal web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Més informació al portal web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a la web de SomDocents.

Comentaris: