SomDocents

Persones refugiades

SD_Imprimibles_persones_refugiades
  • Edat: cicle infantil, mitjà i superior de primària
  • Durada: 45 minuts
  • Format: Imprimible
  • Intel·ligències múltiples que es treballen: intrapersonal, corporal i cinestèsica.
  • Material: Imprimible de les següents pàgines.

Desenvolupament de l'activitat

La dinàmica a l’aula comença preguntant a l’alumnat què en saben sobre les persones refugiades i els camps de refugiats, i es poden anar recollint les respostes a la pissarra. Llavors s’utilitzen les dues targetes de la següent pàgina, que ajudaran el personal docent a aprofundir en el tema.

 

Seguidament, quan l’alumnat ja ho entengui i no quedi cap dubte per resoldre, es projectarà en gran a l’aula la il·lustració que apareix a la tercera pàgina d’aquest document. Mentre l’alumnat observa la imatge, se’ls repartiran les targetes de l’última pàgina. Cada alumne, de manera individual, haurà de dirigir-se a la il·lustració i col·locar la targeta a l’espai de la imatge on creu que va. Les targetes són zones del camp de refugiats i l’alumnat ha d’observar la il·lustració i trobar la zona indicada a la targeta.

 

Per últim, el o la docent ha de revisar que les targetes estiguin ben col·locades i també es fa un repàs de totes les zones d’un camp de refugiats i de les persones que hi viuen o hi treballen per assegurar-nos que l’alumnat ha assimilat els conceptes.

 

Si es prefereix, es pot realitzar la mateixa activitat distribuint l’alumnat en grups i imprimint la il·lustració i les targetes per a cadascun d’ells.

Objectius

En clau de competències, aquest imprimible posa émfasi en la intel·ligència intrapersonal, corporal i cinestèsica. Els objectius de l’activitat són:

  • Lectura comprensiva d’un text expositiu. 
  • Valoració del text expositiu com a mitjà d’informació. 
  • Interpretació de les imatges relacionades amb el tema exposat. 
Interpretacio i analisi de les obres de Picasso

Interpretació i anàlisi de les obres de Picasso

Recurs cedit per la revista infantil Namaka per treballar les competències bàsiques analitzant les obres més famoses de Pablo Picasso.

Imprimible Fes memòria

Fes memòria

Aquest imprimible pot resultar molt útil per treballar la intel·ligència lingüística i verbal i interpersonal mitjançant un joc on haureu de fer ús de la memòria.