SomDocents

Escoles d’adults: educació al llarg de la vida

SD_blog_Escoles_adults

Article de la Cecília Hill.

3 min.

Potser n’has sentit a parlar una mica, però avui ens hem proposat explicar-te tot el que has de saber sobre les escoles d’adults, una modalitat educativa que se centra, lògicament, en la formació d’aquelles persones que volen accedir al sistema educatiu, novament o per primera vegada, en algun moment de la seva vida adulta. 

Què són les escoles d’adults?

En diuen educació al llarg de la vida, però les coneixem com a escoles d’adults. A través d’aquests centres educatius, el sistema públic ofereix tot un seguit d’activitats d’aprenentatge perquè les persones adultes (aquelles que potser no van poder fer-ho en el seu moment o en el seu país d’origen) tinguin l’oportunitat d’adquirir coneixements, desenvolupar competències i millorar capacitats. L’objectiu és clar: el primer, aprendre. El segon, tenir més oportunitats per incorporar-se amb garanties a un món laboral cada vegada més exigent. 

A qui van dirigides les escoles d’adults?

Com la seva pròpia denominació indica, les escoles d’adults són centres dirigits a l’educació de persones que han complert 18 anys o que els compliran durant l’any d’inici de la formació. També s’hi poden inscriure aquelles que tinguin, com a mínim, 16 anys si tenen un contracte laboral que no els permet accedir als centres educatius ordinaris o els esportistes d’alt rendiment. Sigui com sigui, cada circumstància haurà de ser estudiada pels serveis territorials d’Ensenyament, que prendran la decisió que considerin més oportuna.

Què poden estudiar?

L’oferta educativa a les escoles d’adults és la següent: 

 • Llengües (català, castellà, anglès i francès)
 • COMPETIC 
 • Formació instrumental
 • Educació secundària per a persones adultes 
 • Curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM)
 • Preparació per a les proves d’accés (a cicles formatius i a la universitat per a majors de 25 anys)

Com afecta el nou currículum en la formació a les escoles d’adults?

Com bé sabeu, el nou currículum impulsat per la Generalitat de Catalunya té afectació a tots els nivells educatius del nostre sistema, també en la formació de les persones adultes. En aquest cas, el nou currículum se centra en la formació instrumental, que ha d’adaptar-se als nous temps i paradigmes educatius. 

En un món globalitzat i digitalitzat com mai, a través del nou currículum se cerca avançar en la formació instrumental i en fer que el sistema compti amb un marc més coeducatiu i inclusiu

Es promou, doncs, la flexibilització del currículum, per adaptar-se a les diferents necessitats i realitats, tenint en compte més que mai la diversitat a les aules. A través de la formació instrumental es vol arribar a la població adulta en situació de vulnerabilitat o persones nouvingudes amb escolaritzacions precàries en els seus països d’origen. 

A través del nou currículum, a les escoles d’adults s’ha de poder garantir l’assoliment de competències mínimes, equiparades als estudis d’educació primària. Amb això, es vol: 

 

 • Facilitar la integració 
 • Promoure la participació social 
 • Aconseguir la inserció laboral 
 • Desenvolupar l’autonomia 
 • Millorar la convivència 

 

Pel que fa a l’organització curricular, s’estableixen dos cicles amb quatre nivells (dos per cicle) amb les següents àrees curriculars: lingüística, matemàtica i medi natural, social i cultural; i, finalment, aquestes competències transversals: digital i personal, social i laboral. L’enfocament és globalitzat i promou que els aprenentatges assolits siguin prou significatius i plenament funcionals

Finalment, cal indicar que els principis metodològics proposats ens parlen, com a la resta de nivells del sistema educatiu, de fer que l’alumne sigui al centre de l’aprenentatge i el docent l’acompanyi, com a guia. Per tot això, els ensenyaments han de potenciar l’autonomia i la resolució de problemes. Talment com a la vida real. 

 

Això va amb consonància amb l’organització, atès que els nivells s’oferiran anualment, quadrimestralment o biennalment en les modalitats presencial, semipresencial i a distància, precisament per facilitar a tothom l’accés i el seguiment. 

Altres articles que et poden interessar

Aprovat_definitivament_nou_curriculum

Ja el tenim aquí: aprovat definitivament el nou currículum

Ja estat aprovat definitivament pel Govern, amb l’objectiu d’adaptar-se a la LOMLOE, que deroga la LOMCE i suma a l’antiga LOE.

SD blog oversharing 0 1 - Escoles d’adults: educació al llarg de la vida

Hem d’exposar a les xarxes tot (absolutament tot) el què ens passa?

Fa justament molt pocs dies, la cuinera i estrella televisiva de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, compartia a Instagram un vídeo del seu fill. No van trigar les crítiques.