SomDocents

5 activitats per treballar la fonètica a l’ESO i Batxillerat

Adolescente a classe preguntant alguna cosa al professor/a

Article de la Marta Perxachs (@_moulallengua)

4 min.

L’estudi de la fonètica és un tema bastant feixuc pels i per les estudiants. Si a sobre sumem el fet de la davallada que està patint la llengua catalana, encara més, ja que hi ha estudis recents que alerten del poc ús que alguns joves en fan d’aquesta. A més, segons el territori en què treballem, hi haurà més població castellanoparlant o menys. En tot cas, hem de tenir present que per a un castellanoparlant, el sistema fonètic català és més complicat que per a un catalanoparlant, ja que hi ha sons del català que no existeixen en castellà, com ara la a neutra, entre d’altres.

També és important dir que habitualment aquest contingut es dona a cursos més avançats, com ara al segon cicle de l’ESO o directament a 1r o a 2n de batxillerat, sobretot. Si ja sabem que és quelcom feixuc, anem-ho a fer menys farragós amb aquestes propostes d’activitats. Això sí: per poder fer-les, abans s’ha d’haver treballat i practicat de forma teòrica el contingut. Som-hi:

1. Entrada a la festa

Etapa recomanada: Adaptable a 4t d’ESO, però adreçat a 1r i 2n de Batxillerat

Durada: El temps que tardi l’alumnat a arribar a la conclusió pretesa. Si s’allarga, podem donar pistes per tal de conduir l’alumnat a la conclusió de l’activitat.

Material: –

Objectius

 • Esbrinar el so fonètic es pretén trobar, segons el que ha proposat el o la docent

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

L’entrada a la festa és una activitat típica del lleure. Segur que molts d’aquells que han anat a casals, Cau, etc. la coneixen. L’activitat comença quan el docent, dirigint-se al grup-classe explica que s’ha organitzat una festa, però que no tothom hi pot entrar. Només hi podrà entrar aquell que porti “allò” correcte. Per tant, l’objectiu és que els i les alumnes esbrinin què serà allò que donarà entrada directa a la festa.

 

Els posem un parell d’exemples, del tipus: a la festa hi pot entrar un “gerro”, un “jersei”… En canvi no pot entrar-hi una “ampolla” ni un “ordinador”. En aquest moment comencen a pensar i a proposar paraules a l’atzar, propostes que nosaltres haurem d’anar guiant i responent si podrien entrar o no amb aquell objecte fins que algú pot arribar a la conclusió. En aquest cas, la consigna proposada pel professor és que l’alumnat arribi a la conclusió que a la festa només hi poden entrar aquells objectes que, segons la seva transcripció fonètica contenen el so fricatiu postalveolar sonor [Ʒ]

 

Evidentment, en aquest cas perquè es pretén treballar la fonètica, però aquesta activitat es pot adaptar a qualsevol objectiu que ens proposem, com ara: només poden entrar a la festa adverbis, autors d’una etapa concreta, paraules accentuades, etc. 


És una activitat molt divertida que serveix per repassar continguts d’una forma diferent. Una vegada més una “activitat frau” de les que sembla que no, però sí. Això sí: si d’entrada ens passem massa amb la consigna, aconseguirem la desmotivació general i no arribarem a cap conclusió.

2. Estàtues fonètiques

Etapa recomanada: Adaptable a 4t d’ESO, però adreçat a 1r i 2n de Batxillerat

Durada: 10-15 minuts aprox.

Material: targetes amb els sons i, per l’altra, paraules anotades amb el que es vol analitzar marcat a color, en negreta, etc.

Objectius

 • Identificar els sons fonètics de la llengua catalana

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Sortim al pati i assignem, a certa distància entre ells, un lloc a cada alumne que farà d’estàtua. Cadascú d’ells té un cartell diferent amb la representació d’un so. Nosaltres ens col·loquem a una distància prudent en què tot l’alumnat pot veure unes làmines amb paraules escrites i lletres ressaltades (les que han d’identificar el so) i que anirem dient en veu alta. La resta de la classe, a cada paraula s’han d’anar col·locant al costat de l’alumne-estàtua que tingui el cartell d’aquell so en concret.

3. Pilotetes fonètiques

Etapa recomanada: 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat

Durada: 10-15 minuts aprox.

Material: pilotetes amb els sons fonètics dibuixats

Objectius

 • Identificació dels sons fonètics

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Comença la classe i quan tot l’alumnat està assegut, comencem a llençar diferents pilotetes amb certs sons dibuixats. Un so per pilota. Cada persona que rebi una pilota haurà de dir una paraula que contingui aquell so. Entre ells també se les poden anar passant, així practiquen entre ells i el docent només serà el guia que els acompanyarà en aquesta identificació.

4. Terra, mar i cel

Etapa recomanada: 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat

Durada: Depenent de les consignes que els donem.

Material: Res, o bé paraules que anotem en un cartellet

Objectius

 • Identificació dels sons fonètics

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Es fan tres línies imaginàries, al pati o a l’aula. A cada línia li correspon un so, com ara: [ə], [e], [ɛ]. Haurem d’anar dient paraules, prèviament preparades, i remarcant el so que volem que analitzin. Segons el que considerin, hauran de situar-se a una línia o a l’altra. Per exemple: “casa”. Remarquem ben fort la pronúncia de la segona “a” i l’alumnat haurà de situar-se a la línia marcada com a [ə].

 

Aquesta activitat també funciona molt bé per treballar l’accentuació (accent obert o tancat), els tipus d’oracions compostes, etc. A cada inici de partida es canvia la consigna, en aquest cas, els sons a analitzar. Si considerem que només de viva veu costaria identificar el so que volem analitzar, podem portar-los per escrit i que l’alumnat triï el seu so corresponent.

5. Vertader o fals?

Etapa recomanada: 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat

Durada: 10-15 min.

Material:

Objectius

 •  Identificació i anàlisi dels sons fonètics

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Sortim al pati i assignem una part com a «cert» i l’altra com a «fals». Ens col·loquem a una distància prudent en què tot l’alumnat pot escoltar les nostres afirmacions. A mesura que anem dient premisses, s’hauran d’anar col·locant a un costat o a l’altre. Si hi ha molta diversitat d’opinió, o

l’afirmació és ambigua, s’obre un espai de debat per arribar a una conclusió. Per exemple: “a la paraula -pilota- la a és neutra”. Aquesta activitat és genial per treballar molts tipus de sabers, com ara comprensions lectores, avaluació de la lectura trimestral, continguts específics, etc. Una activitat tradicional, però amb dinamisme.

Altres propostes d'activitats que et poden interessar

Dues adolescents xerrant a la gespa amb papers a la mà

5 activitats per treballar les categories gramaticals a l’ESO

Hi ha certs continguts o sabers que s’han de treballar un cop acabada l’etapa de secundària que poden ser més feixucs que d’altres, com per exemple la gramàtica.

Imatge de tres nenes utilitzant dispositius electrònics

Bones pràctiques amb les TIC per fomentar l’ús responsable

En aquest article parlarem sobre l’exposició a les pantalles, sobre l’oversharing (una pràctica molt habitual en infants i joves) i sobre bones pràctiques educatives amb les TIC.