SomDocents

5 activitats per treballar les categories gramaticals a l’ESO

Dues adolescents xerrant a la gespa amb papers a la mà

Article de la Marta Perxachs (@_moulallengua).

5 min.

Tothom sap que hi ha certs continguts o sabers que s’han de treballar un cop acabada l’etapa de secundària que poden ser més feixucs que d’altres. És el cas d’alguns temes relacionats amb la llengua pura: la gramàtica

No m’entretindré a mencionar que el que no vull que s’entengui està relacionat amb la famosa i arcaica frase de “la letra con sangre entra”, però sí que penso, personalment, que hi ha alguns continguts que si no s’estudien bé o s’expliquen a la forma de classe magistral, no s’assimilen de la mateixa forma. Per tant, segons el meu prisma, tot i que ens trobem al segle XXI, penso que, a vegades i en temes concrets, aquesta part i base teòrica s’ha de tenir. Ara bé, què passa quan passem a la pràctica? És aquí on entra el joc i la màniga ampla. 

A mi m’agrada anomenar a aquest tipus d’activitats que us proposo en aquest article “activitats frau”, que no és més que el següent.

Activitat frau: activitats que semblen jocs, que són més dinàmiques, que requereixen un moviment i una mirada lúdica, (i que en definitiva és així), però que en realitat per dur-les a terme s’ha d’haver llaurat i assimilat el contingut que es vol treballar.

Per exemple: si vull fer una activitat molt dinàmica i divertida a classe per treballar l’accentuació, abans aquest ha de saber i dominar certs temes, com ara la separació sil·làbica o la identificació de la síl·laba tònica.

El que en cap cas es pot fer, segons la meva opinió, és descontextualitzar una idea. És a dir: qualsevol activitat que s’allunyi del seu objectiu didàctic, estarà descontextualitzada. 

Així doncs, us presento 5 activitats per treballar les categories gramaticals, un cop coneguda la teoria amb anterioritat:

1. Pistoler gramatical

Edat recomanda: 3r i 4t d’ESO

Material: Si cal, un llistat de paraules de diferents categories lèxiques

Durada: Fins que acabi tota la ronda d’alumnes, depenent de la quantitat d’aquests

Objectius

 • Identificació de les categories gramaticals

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Es tracta d’una adaptació del típic joc de lleure per fer presentacions i conèixer el nom dels participants. En aquest cas, però, per repassar les categories gramaticals. Així doncs, podem situar-nos a l’aula (amb les taules i cadires arraconades) o al pati de l’institut. 

 

L’alumnat es posa en cercle de tal manera que tothom es vegi les cares. Al mig del cercle, s’hi col·loca el pistoler. En aquesta adaptació, a cada ronda, el pistoler dirà una paraula (o a l’atzar o anotada prèviament en una llista) i quan aquest assenyali una persona, aquesta s’abaixarà i les persones que té al costat hauran de competir per veure qui diu més ràpid la categoria gramatical de la paraula que ha dit el pistoler. 

2. Mandala gramatical

Edat recomanda: 2n, 3r i 4t d’ESO

Material: Mandala preparat prèviament pel professor, colors

Durada: Depèn del mandala i de les paraules a analitzar

Objectius

 • Aplicació en format visual dels aprenentatges de les categories gramaticals

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

“És difícil que a classe de llengua es treballi la part més artística dels estudiants”– em van dir una vegada.

Anem a veure-ho: de forma individual o en grups reduïts, un cop conegudes totes les categories gramaticals, passa als alumnes un dibuix d’un mandala en què hi hagi una llegenda de continguts numerats i colors assignats.

 

Per exemple: “1. Adjectius: verd”. A continuació, un llistat amb diverses paraules, com ara: “però”, “taula”, “simpàtica”, etc. d’aquesta manera, l’alumnat primer haurà d’analitzar a quina categoria gramatical pertanyen les paraules proposades i, un cop això estigui fet, les classificaran segons el color que correspongui a cada categoria.

Prèviament, el mandala ja estarà enumerat per nosaltres i, per tant, podran començar a pintar associant cada color a una categoria. Sembla que en una classe de llengua només pintem, oi? Doncs no. Calen certs sabers per pintar el dibuix de forma “correcta”.

3. Dictat selectiu

Edat recomanda: 3r i 4t d’ESO

Material: Llistat de paraules o d’oracions, preparat pel/ per la professor/a. Paper i bolígraf o ordinador

Durada: Depenent de la quantitat d’oracions

Objectius

 • Identificació de les categories gramaticals i selecció d’aquesta informació

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
 • Competència digital

Desenvolupament de l'activitat

Consisteix a seleccionar la informació segons la consigna que dona el o la docent.

Per exemple: “anoteu només les paraules que siguin adverbis”.

Ara imagineu-vos que dictem 20 paraules, de les quals només 8 corresponen a la categoria gramatical d’adverbi. En aquest cas, l’alumnat haurà de tenir anotades només 8 paraules.

També podem fer que anotin les oracions que continguin una paraula de tal categoria lèxica. Seleccionen la informació que se’ls ha donat i, a més, repassem ortografia. Oferta: dos per u!

4. Passaparaula temàtic

Edat recomanda: 3r i 4t d’ESO

Material: Passaparaula preparat prèviament pel docent

Durada: 30-45 minuts aproximadament

Objectius

 • Identificació de les categories gramaticals, identificació de les seves característiques i definició

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Reconec que per tot podria fer un passaparaula temàtic. I és que és una forma molt divertida de repassar continguts apresos.

Es pot fer en format paper i que els i les alumnes el facin de forma individual o en grups reduïts, es pot fer a mode de concurs en gran grup, podem, nosaltres com a docents, portar la veu cantant i projectar-los les preguntes mentre les anem llegint… de la manera que més ens agradi.

Posem un exemple: “comença per A: adverbi que manifesta amistat, que es fa d’una forma amistosa”. Resposta: “amistosament”. I així anar fent amb exemples del tipus “comença per X lletra” o bé, apujant una mica més el nivell, amb exemples del tipus: “conté X lletra”, com ara: “Conté la lletra J: categoria gramatical que aporta informació, designa qualitats del substantiu”. Sabeu la resposta, oi?

5. Anàlisi inversa

Edat recomanda: 4t d’ESO

Material: Imatge a analitzar i llistat el qual es proposa identificar, preparat prèviament pel docent

Durada: 10-15 minuts aprox., depenent de la quantitat d’elements que es pretenen analitzar

Objectius

 • Aplicació dels coneixements a partir dels sabers apresos

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Sempre hem de tenir una frase i a posteriori analitzar les categories gramaticals? Per què no ho fem a la inversa?

 

A partir de l’observació d’una imatge, podem demanar als nostres alumnes que creïn oracions que continguin el que els demanem.

Posem per exemple que els projectem una imatge d’un nen petit menjant un gelat. Els demanem que observin la imatge i que de forma individual o en parelles, s’inventin una oració que contingui una preposició.

Una possible resposta podria ser “el nen menja un gelat de maduixa”. D’aquesta manera, no tothom tindrà les mateixes respostes, però totes (esperem) seran correctes!

Amb aquestes activitats, i moltes altres, podem fer que la classe de llengua sigui molt més dinàmica. Però això sí: que s’hi treballi, també!

Altres articles que et poden interessar

Laura Gonzalvo, tutora de cursos a SomDocents, presenta una petita formació sobre la LOMLOE 2022

Com afecta la LOMLOE en el teu dia a dia a l'aula?

Vols entendre en detall com la LOMLOE afecta a l'aula i quins canvis porta el currículum? T'ho expliquem!

5 dinamiques cohesio grupal eso 1 - 5 activitats per treballar les categories gramaticals a l’ESO

5 dinàmiques per potenciar la cohesió grupal a l’ESO

L’escola i l’institut són espais on els infants i adolescents passen la major part del dia i cal que ens assegurem que se sentin acollits i integrats en aquests espais.