SomDocents

5 dinàmiques per potenciar la cohesió grupal a l’ESO

5 dinamiques cohesio grupal eso 1 - 5 dinàmiques per potenciar la cohesió grupal a l’ESO

Article de la Luna Poncelas.

5 min.

L’escola i l’institut són espais on els infants i adolescents passen la major part del dia i cal que ens assegurem que se sentin acollits i integrats en aquests espais. És a dir, cal treballar els valors i que sentin que formen part d’aquesta comunitat.

El sentit de pertinença és un dels elements claus en la convivència, ja que quan sentim que formem d’una comunitat ens preocupem més que aquesta estigui bé, tenim més ganes de cuidar el seu entorn i les persones que, com nosaltres, la conformen. Aquest sentiment genera a la vegada un benestar emocional que facilitarà l’assoliment i el desenvolupament dels objectius personals de l’alumne i pot evitar o resoldre els conflictes que puguin sorgir a l’aula.

I com podem fer que l’alumnat desenvolupi o tingui aquest sentiment de pertinença en la comunitat educativa?

Oferir espais de participació: 

 • Com podem decorar els espais del centre?
 • Com volem celebrar carnestoltes o Sant Jordi?
 • Delegats: treballar amb els delegats i donar espais on puguin tenir veu i vot en les activitats del centre.
 • Treballar la convivència a partir de pràctiques restauratives i grups de medicació.

A la vegada cal crear i fomentar una consciència de grup.

La cohesió de grup és el conjunt de forces i sinergies que s’estableixen entre els diferents membres del grup i que permet aconseguir objectius comuns, disminuir la conflictivitat, afavorir un bon clima a l’aula i potenciar valors com el respecte entre els membres del grup.

Us proposem un seguit d’activitats per potenciar aquesta cohesió de grup i entendre que tots estem en el mateix vaixell.

1. A tots i totes ens agraden les paraules boniques!

Edat: Tot i que es pot fer amb alumnat de totes les edats pot funcionar millor amb alumnat de 1r d’ESO.
Durada: 15-30 minuts

Objectius

 • Aprendre a expressar i compartir emocions
 • Fomentar l’escolta activa i empàtica
 • Acceptar les diferències individuals valorant els drets de totes les persones.

Desenvolupament de l'activitat

La consigna és que hem de pensar qualitats de tots els companys i companyes. Per fer-ho cada alumne es posa un paper blanc a l’esquena i van passejant per l’aula, mentre passegen van escrivint les qualitats dels seus companys i companyes en el full. Podem posar alguna música que afavoreixi el moviment i ajudi a crear un clima relaxat.

Cal intentar no repetir el que han dit les altres companyes. Important recordar que no es poden dir coses negatives.

Quan acaba l’activitat, poden llegir el que han dit d’ells i d’elles i es pot posar en comú si algú té ganes de compartir-ho.

2. El pop

Edat: És una activitat transversal, tot i que la recomanem per 1r i 2n d’ESO.

Espai: Millor fer-ho al pati o al gimnàs.

Durada: 15-30 minuts

Objectius

 • Fomentar la confiança entre membres del grup
 • Crear un ambient de grup distés

Desenvolupament de l'activitat

Dividim el grup classe en grups de 5 alumnes. Una de les adolescents es posa al mig (serà el cap) i les altres 4 (seran els tentacles) la toquen amb un dit. La persona del centre serà el cap del pop i l’única que tindrà els ulls oberts, d’aquesta manera dirigirà els moviments del pop. Els tentacles no poden perdre el contacte amb el cap del pop en cap moment.

El pop s’ha d’anar desplaçant per l’espai. Podem fer que agafin mocadors de colors diferents per fomentar el moviment del pop. Cada x minuts van canviant de cap fins que tots els membres del grup hagin fet de cap i de tentacle.

Quan acabem podem fer una reflexió sobre com s’han sentit en cada posició.

jovenes de instituto cohesió de grup

3. Peus lligats

Edat: Aquesta activitat es pot fer amb alumnat de tota l’ESO, però pot funcionar molt bé amb els de 3r d’ESO.

Espai: És millor fer-la al gimnàs o al pati.

Material: Caldran cintes o cordes per lligar els turmells de l’alumnat.

Durada: 15-30 minuts

Objectius

 • Fomentar la cohesió de grup
 • Afavorir el treball en equip

Desenvolupament de l'activitat

En un primer moment, fem parelles i els hi lliguem els turmells (dret amb esquerre). I els hi expliquem que han de seguir un petit recorregut, anar a l’altra banda de la sala, per exemple. Quan moltes parelles assoleixin l’objectiu, els lligarem en grups de 4 persones, després de 8 i així progressivament fins que tot el grup estigui unit per aconseguir l’objectiu.

 

Les persones del mig tindran els dos turmells lligats, serà important trobar estratègies d’organització i coordinació. Quan acabi l’activitat podem crear un debat sobre la col·laboració i el treball en equip.

4. L’anella cooperativa

Edat: Aquesta activitat és adient per alumnat de totes les edats, però potser amb els de 3r i 4t d’ESO pot funcionar millor.

Espai: Tot i que es pot fer a l’aula, fer-ho al pati serà més engrescador.

Material: Necessitem una anella (aro) d’educació física.

Durada: 15 minuts

Objectius

 • Fomentar la confiança dins el grup
 • Potenciar el treball cooperatiu
 • Afavorir la creativitat grupal

Desenvolupament de l'activitat

Tots els infants s’agafen de la mà fent una rotllana. Se li dóna una anella a un dels participants i aquest l’haurà de passar al del costat sense deixar-se anar de les mans. L’anella haurà d’anar fent la volta a la rotllana sense que ningú es deixi anar de les mans. Després es pot augmentar la dificultat fent el joc contra rellotge, cada vegada més ràpid.

5. Formar paraules

Edat: Aquesta activitat és transversal i es pot fer amb alumnat de totes les edats. Fins i tot la podeu fer com a equip docent!

Durada: Depèn de la complexitat que afegiu.

Objectius

 • Potenciar el treball cooperatiu
 • Afavorir la creativitat grupal

Desenvolupament de l'activitat

Podem començar practicant com faríem algunes lletres. Poden fer-les individuals, per parelles, per grups…

Després podem fer subgrups per representar paraules. La dinàmica ens diu que designem nosaltres la paraula, jo us proposo que ells puguin triar quina paraula volen representar, pot ser de qualsevol tema.

Els últims 10-15’ són per fer reflexió: com ha estat de fàcil o difícil aconseguir fer les lletres? com ho hem aconseguit?

Altres articles que et poden interessar

Parlem_de_sexe_educació_sexoafectiva

Parlem de sexe a l’ESO i Batxillerat

Creieu que l’alumnat compta amb l’equip docent per la seva educació afectivosexual? Sou els i les referents per parlar o preguntar els seus dubtes? Troben l’escola com un lloc obert i segur per parlar i expressar-se?

SD blog oversharing 0 1 - 5 dinàmiques per potenciar la cohesió grupal a l’ESO

Hem d’exposar a les xarxes tot (absolutament tot) el què ens passa?

Fa justament molt pocs dies, la cuinera i estrella televisiva de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, compartia a Instagram un vídeo del seu fill. No van trigar les crítiques.