SomDocents

5 activitats per treballar l’entonació i el ritme de lectura en veu alta

Tres infants amb llibres a les mans preparats per llegir en veu alta

Article de la Laura Massaneda (@entrepassadissos)

3 min.

La pràctica habitual de la lectura en veu alta de tota mena de textos prepara als nens i nenes en la capacitat d’aprendre altres habilitats i aporta beneficis relacionats amb la lectura i la millora de l’ortografia, de la comprensió lectora i de la fluïdesa expressiva, tant oral com escrita.

Un lector o lectora en veu alta aconsegueix, amb aquesta pràctica, desenvolupar totes les capacitats lingüístiques associades a l’etapa de primària: la comprensió, l’expressió, el vocabulari, la pronunciació, l’entonació, el ritme… I és precisament en aquestes dues últimes capacitats en les quals se centra aquest article. Trobareu 5 activitats dirigides a encarar-ho i practicar-ho a les aules de primària a través de la pràctica i l’escolta activa.

1. Llista de paraules ben pronunciades

Edat recomanada: a partir de Cicle Inicial

Durada: sessions d’una hora repartides per tot el curs, tantes vegades com calgui

Material: llista de paraules (pot ser en paper, digital, a la pissarra, …)

Competències clau

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Sabeu aquelles paraules on tots solem entrebancar-nos al llegir-les? O altres paraules amb les quals dubtem si es pronuncien així o aixà? Doncs podem dedicar un espai i un temps a l’aula a identificar aquestes paraules i fer una mena de llista per tenir-les controlades i anar-les repassant.

2. Modelatge a través de lectura triades pels infants

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: una de les sessions de lectura setmanals

Material: qualsevol llibre adequat a l’edat a la qual orienteu la lectura (proveu de començar per la col·lecció “L’Agus i els monstres” de Jaume Copons i Liliana Fortuny i editat per Combel, els hi encanta!)

Competències clau

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

El modelatge en lectura o la lectura compartida és una pràctica imprescindible perquè els petits lectors observin a un lector o lectora experta llegint en veu alta i aprenguin per observació directa. Les lectures en veu alta dels i les docents, amb participació activa de l’alumnat, serveixen per compartir estratègies i descobrir-ne de noves. Incidiu en els signes d’interrogació, les diverses entonacions, les pauses, el ritme, la pronunciació, etc.

3. Frases amb pausa

Edat recomanada: a partir de Cicle Inicial

Durada: un parell de sessions d’una hora

Material: frases amb les pauses indicades per ajudar en la iniciació i la pràctica en la lectura en veu alta

Competències clau

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Podeu utilitzar els dos jocs de les 15 targetes amb frases senzilles i vocabulari proper pels alumnes. Serveixen de guia per a la iniciació de la lectura de primeres frases i per ajudar en la gestió de pauses i ritmes en la lectura en veu alta.

4. Trobar un moment i un espai per a la lectura en veu alta

Edat recomanada: a partir de Cicle Inicial

Durada: sempre que es pugui!

Material: tarimes, tamborets, corones, capes, etc.

Competències clau

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta proposta contempla la necessitat de crear un espai a l’aula o fora d’ella, dedicat a dotar d’importància l’acte de llegir en veu alta. Poseu una petita tarima o un tamboret decorat on s’hagi d’enfilar el o la que llegeix, poseu-li una corona o una capa al valent o valenta, baixeu els llums, busqueu el silenci i l’escolta activa… Tot preparat per gaudir d’aquesta estona de llegir i d’escoltar com llegeixen. 

5. Dividir un text i preparar-lo per separat

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: un parell de sessions d’una hora

Material: prepareu qualsevol fragment d’un llibre o comprensió lectora i dividiu-lo en diverses parts

Competències clau

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Per grups, parelles o individualment (segons la dificultat del text o l’edat dels alumnes) repartiu els fragments del text triat i establiu un temps de preparació i pràctica d’aquest. Posteriorment, llegiu per ordre els fragments creant el text complet i practiqueu-lo tot tots i totes juntes.. 

Altres articles que et poden interessar

Dos nens petits llegint un llibre

5 activitats per treballar l’ús de models textuals elementals

Hem de proporcionar els models textuals quotidians necessaris i apropiats per tal que l’alumnat els coneguin i en facin ús. ➡️​Inclou material descarregable!

5 activitats per treballar paraules agudes planes esdruixoles 1 1 - 5 activitats per treballar l’entonació i el ritme de lectura en veu alta

5 activitats per treballar les paraules agudes, planes i esdrúixoles

Proposem 5 activitats per a primària t'ajudaran a treballar la separació sil·làbica (agudes, planes i esdrúixoles).➡️​Inclou material descarregable!