El temps: com gestionar un recurs escàs

«No és que tinguem poc temps, sinó que en perdem molt.» Sèneca

5.0

Imatge del curs El temps: com gestionar un recurs escàs
29,90

Accés immediat i permanent

Aquest curs inclou
 • Un curs de Rubén Casado Valle

 • 100 % en línia i al teu ritme

 • Accès il·limitat, per sempre

 • 3 blocs amb lliçons en vídeo (+3 hores)

 • Activitats autoavaluatives i recursos adicionals

 • Certificat propi d'aprofitament

Accés immediat i permanent

Aquest curs inclou
 • Un curs de Rubén Casado Valle

 • 100 % en línia i al teu ritme

 • Accès il·limitat, per sempre

 • 3 blocs amb lliçons en vídeo (+3 hores)

 • Activitats autoavaluatives i recursos adicionals

 • Certificat propi d'aprofitament

És possible que algun cop hagis sentit la dita «Podem tenir molts rellotges, però mai no tenim temps». I és que una de les expressions més recurrents i que sentim arreu és allò de «no tinc temps per res», «em falta temps» o «a veure si un dia d’aquests…».

En aquest curs volem aprofundir en el concepte de temps i les seves característiques, però, sobretot, volem aprofundir en com gestionar-ho, ja que aprendre a fer-ho ens permetrà ser més eficaços en el nostre dia a dia i aconseguir, per tant, el major nombre d’objectius que ens plantegem.

En aquest sentit, la planificació del temps jugarà un paper clau en la consecució dels nostres objectius, establint prioritats i aplicant mètodes que ens ajudin a combatre el gran nombre de «lladres» que acaben «robant-nos» gran part d’aquest tresor anomenat «temps».

D’altra banda, tractarem un tema molt lligat a la gestió del temps com és l’estrès, ja que sovint aquesta resposta natural del nostre organisme acaba generant un seguit de malalties o anomalies físiques en el nostre cos degut a una mala gestió d’aquest estrés al llarg del temps.

Per últim, aprofitarem també aquest curs per donar estratègies per combatre (i vèncer) la procrastinació i farem un recorregut sobre la relació existent entre el temps i l’aprenentatge per tal d’aconseguir ser més eficients en tot el procés d’aprenentatge.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Comprendre el temps com un recurs que es pot gestionar.

 • Valorar els factors que afecten a la gestió eficaç del temps.

 • Descobrir mètodes i eines que ens ajudin a planificar el nostre temps.

 • Analitzar quins són els nostres lladres de temps.

 • Aprendre a identificar els símptomes i les causes que provoquen l’estrès.

 • Saber gestionar l’estrès fent ús de diferents tècniques i exercicis.

 • Aprendre a gestionar el temps a l’hora de fer front a l’estrès.

 • Comprendre quina és la relació entre el temps i els processos d’aprenentatge.

Continguts del curs

 • Bloc 1. Què és el temps?

  • El concepte de temps

  •  La relació entre el temps i l'eficàcia personal

  • De la reactivitat a la proactivitat: la importància de definir objectius

  • Planificar i programar: dues accions necessàries per gestionar eficaçment el nostre temps

  • La priorització: diferenciar l’important de l’urgent

  • Eines digitals per a l’organització del nostre temps

  • Models, mètodes i tècniques per a la gestió eficaç del temps

  • Conseqüències d’una mala gestió del temps

 • Bloc 2. L’estrès: una resposta natural que s’ha de saber gestionar

  • L'estrès: conceptes bàsics

  • Principals causes i símptomes de l’estrès a la societat actual

  • Gestió de l’estrès: tècniques i exercicis

 • Bloc 3. El paper del temps als processos d’aprenentatge

  • Focalitzar vs. divagar: la importància de definir els processos d’aprenentatge

  • De l’anàlisi a la paràlisi: fer ús de la fragmentació per evitar-ho

  • Combatre la procrastinació

  • L’aprenentatge amb el pas del temps