SomDocents

Sí a les noves tecnologies a l’aula

Si a les noves tecnologies a l'aula

Els últims deu anys han suposat un gran canvi degut als avanços tecnològics aplicables a l’educació, tant per a l’educació infantil com per a estudis superiors.

L’ús de tecnologies a l’aula és un tema molt important en la realitat actual. Les pissarres digitals, els ordinadors i les tablets continuen suposant a vegades un repte per al professorat. Conèixer els recursos dels quals disposem i els seus diferents usos facilita l’aprenentatge amb tecnologies.

Per què utilitzar tecnologies?

Està comprovat que l’ús de les tecnologies millora l’aprenentatge dels alumnes i al mateix temps fomenta l’autonomia, preparant-los així per al seu futur laboral, on les tecnologies tenen un paper molt important.

Els alumnes necessiten per al seu futur professional la utilització dels mitjans tecnològics, ja que desenvolupen la seva habilitat de percepció i aprenentatge. Algunes persones desenvolupen el seu aprenentatge fàcil i ràpidament a través d’informacions orals o impreses i amb un mínim d’experiències més directes, però també hi ha persones que per al desenvolupament de l’aprenentatge necessiten que aquest sigui significatiu i centrat en la pròpia experiència. L’ús de les tecnologies permet que l’alumnat interactui de manera individual o grupal i que a partir d’aquesta interacció directa es desenvolupi el procés d’aprenentatge.

Hi ha molts factors que afecten l’aprenentatge; per això els alumnes necessiten d’una àmplia gamma d’experiències que inclogui aspectes reals, representacions visuals i símbols abstractes. Les noves necessitats i expectatives laborals que l’alumne tindrà condueixen a una major participació del mateix en l’aprenentatge mitjançant els mètodes actius de recerca i experimentació.

La futura demanda d’ocupació, exigeix una preparació que obliga al coneixement de tot allò que té a veure amb la societat de la informació, les noves tecnologies, la multiplicitat i variació professional, la interacció de recursos, és a dir, de tot allò que facilita la inserció laboral i professional futura.

somdocents-les-tecnologies-a-l'educació

Quin paper té el professorat amb l’ús de tecnologies a l’aula?

Els docents, utilitzant les noves tecnologies, poden arribar a tot l’alumnat independentment de cada ritme de treball i aprenentatge. Els nous models didàctics en els quals es tenen en compte les noves tecnologies i els mitjans de comunicació per a millorar l’aprenentatge suposen noves funcions dels docents. No és el professor el que ha de proporcionar tota la informació, ja que aquesta pot presentar-se més eficaçment per altres mitjans, ja sigui per a proporcionar-la a grans grups o perquè cada alumne l’ampliï per si mateix de forma individual o per a ser usada en un petit grup de discussió. Els docents es converteixen en acompanyants en el procés del desenvolupament educatiu i és el propi alumnat el que va avançat en el seu coneixement.

A més, el professor haurà de revisar i controlar a quin tipus de tecnologies accedeix l’alumnat, buscar i classificar aquelles aplicacions i programes que crea adequats per a treballar a l’aula, entre altres funcions.

Segurament els docents i pares es trobin que en el mercat hi ha moltes aplicacions i jocs, i trobar quines són les idònies per als nens i nenes és una tasca molt complicada i que requereix molt temps.

On puc trobar programes o aplicacions per a treballar amb l’alumnat? Com saber quines aplicacions són les adequades? Què es treballa en l’aplicació que he triat?

Les respostes les trobaràs a…

apps-educa

MARKET D’APLICACIONS EDUCATIVES

Comentaris: