SomDocents

Què és la gamificació?

SomDocents-Cursos Formació

La gamificació és una tècnica d’aprenentatge que hom pot emprar a l’aula amb l’objectiu d’aconseguir uns resultats molt més satisfactoris, ja sigui a l’hora d’aprendre determinats conceptes i àrees/matèries o en intentar millorar certes habilitats. És interessant perquè es tracta d’una metodologia lúdica, capaç de generar una experiència positiva i de resultes, facilitar l’aprenentatge.

En què consisteix la gamificació?

La gamificació o ludificació és un recurs metodològic molt interessant perquè el podem aplicar de manera transversal en totes les àrees/matèries i perquè fomenta un sistema d’aprenentatge divertit i positiu. Normalment, les dinàmiques emprades són les següents:

  • Recompenses. Mitjançant aquest joc, el jugador obtindrà una recompensa merescuda.
  • Estatus. S’obté un estatus jeràrquic i social ben valorat.
  • Assoliments. Com a dinàmica de superació personal.
  • Competició. El clàssic d’aconseguir destacar per damunt de la resta.

Cal tenir en compte, doncs, que a l’hora d’aplicar aquestes dinàmiques de gamificació a l’aula no es tractarà de crear jocs, sinó de constituir sistemes de puntuació, recompenses i objectius per tal d’assolir els nostres objectius. Podem crear les normes i la tècnica nosaltres mateixos, però també disposeu de diferents plataformes que us aniran molt bé com a suport.

Quins avantatges té?

 La gamificació (que fins i tot s’aplica al món de l’empresa i dels recursos humans) és una tècnica que té molts avantatges. Aplicats a l’aula, els resumiríem així:

  • Els alumnes estan més motivats i participatius.
  • El comportament és més bo.
  • Les qualificacions acadèmiques milloren.
  • Els objectius i l’estructura de les lliçons són més clars.
  • L’aplicació de l’aprenentatge és més clara i evident.

I vosaltres, heu provat d’aplicar la gamificació a l’aula? Quines dinàmiques feu servir? Compartiu les vostres experiències als comentaris!

Comentaris: