SomDocents

5 noves maneres de treballar a l’aula

SomDocents-Cursos Formació- Noves maneres treballar a l'aula

Les antigues classes magistrals que acaben amb els exàmens de sempre tenen les hores comptades. Cada vegada són més els nous models que ens permeten treure partit dels nostres alumnes i arribar als objectius que ens hem marcat. Avui us volem parlar de 5 noves maneres de treballar a l’aula. Donem-hi un cop d’ull!

  1. Flipped Classroom. El model Flipped Classroom consisteix a posar en marxa el procés d’aprenentatge fora de l’aula, per tal d’aprofitar les hores de classe per treballar processos cognitius més complexos. El canvi de model té molt poc a veure amb els sistemes tradicionals, però ofereix als alumnes la possibilitat de gaudir d’un aprenentatge més personalitzat, continuat i col·laboratiu.
  1. Gamificació. Consisteix a aplicar les mecàniques dels jocs als processos d’aprenentatge, amb l’objectiu de potenciar la motivació i treballar habilitats com la concentració i l’esforç. L’aprenentatge és molt més dinàmic, però a l’igual que amb qualsevol altra activitat o projecte pedagògic, cal comptar amb un disseny previ i un mecanisme tancat que no desconcerti als alumnes i que ens permeti a tots plegats aprofitar correctament la dinàmica.
  1. Treball per projectes. El sistema de treball per projectes és una bona manera de fomentar l’autonomia entre els alumnes i ajudar-los a ser protagonistes del seu propi aprenentatge. Es proposarà als alumnes un projecte amb uns objectius molt concrets i ells s’hauran d’organitzar, fer la recerca d’informació i trobar la solució del problema plantejat. A banda de consolidar millor els coneixements i treballar en diferents àrees, els alumnes exerciten les seves destreses socials, desenvolupen les seves pròpies opinions i cultiven l’esperit crític.
  1. Lectura comentada. Es tracta d’oferir als alumnes tota una sèrie de lectures relacionades amb el tema que s’està treballant. Aquesta tècnica permetrà a l’alumne cercar en el text les idees que l’autor vol comunicar i relacionar-les amb els diferents conceptes i aprenentatges. El fet de comptar amb accés a Internet ens permetrà gaudir de recursos il.limitats. Aprofiteu-los!
  1. Autoaprenentatge. Hi ha diferents experiments que ens parlen sobre els avantatges de l’autoaprenentatge, un mètode que ofereix molta autonomia als alumnes per investigar al voltant dels temes que li interessen. En aquest sentit, podem fer ús de mapes mentals que els alumnes poden elaborar ells mateixos i que, a continuació, podem corregir i enriquir en grup.

Aquestes noves tècniques i procediments per treballar a l’aula ben aviat deixaran de ser innovadors perquè són molts els docents que ja els apliquen. Ets un d’aquests? Explica’ns

Comentaris: