SomDocents

Logicomatemàtica a educació infantil: Construïm una ciutat

Logicomatemàtica a educació infantil
 • Edat: finals del segon cicle d’educació infantil
 • Durada: 30 minuts – 1 hora
 • Format: Imprimible
 • Intel·ligències múltiples que es treballen: lògica i matemàtica
 • Material: Plantilla base on ubicar les peces (que teniu en aquest mateix imprimible) i peces Lego per fer les construccions

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta proposta es pot incorporar a l’aula dins d’un racó per tal que, de forma lliure, els infants comencin a interactuar i experimentar amb el material. S’oferiran les diferents plantilles base per tal de “construir una ciutat” i donar la possibilitat a l’infant que ell o ella esculli la que més li crida l’atenció. A les plantilles base l’infant rebrà indicacions: un número i un color. L’alumnat haurà de construir torres de Lego seguint aquestes indicacions.

Exemple: Si al primer quadradet hi ha un número 4 i el color groc, s’estarà demanant que sigui una fila de 4 peces de construcció de color groc. D’aquesta manera, acabarem construint una ciutat molt acolorida!

Objectius

 • Potenciar la manipulació i experimentació amb materials reals per tal de facilitar aprenentatges matemàtics significatius.
 • Desenvolupar el sentit numèric dels infants tot treballant les grafies i el concepte de quantitat.
 • Treballar els diferents colors presentats.
 • Desenvolupar la capacitat logicamatemàtica tot descobrint i operant amb els diferents components i propietats dels materials.
 • Operar amb aprenentatges més complexos com la suma de diferents nombres.
 • Incentivar la classificació i associació lògica entre diferents variables.
 • Treballar l’enumeració fins a un número determinat.

Material creat per la Jennifer Doncel, tutora de SomDocents

Imprimibles relacionats

Figures geometriques per treballar la psicomotricitat fina

Figures geomètriques per treballar la psicomotricitat fina

Aquest imprimible és útil per treballar la psicomotricitat fina amb el primer cicle de primària. Podeu crear altres figures geomètriques per augmentar el nivell de dificultat.

4 sudokus per treballar la logica matematica

4 sudokus per treballar la lògica matemàtica

Aquest imprimible consta de 4 sudokus en PDF per treballar la lògica matemàtica amb els nens i nenes d’educació primària (cicle superior) i secundària.