SomDocents

8 activitats per desenvolupar les intel·ligències múltiples

somdocents-intel·ligències-múltiples

La intel·ligència es pot entrenar. Aquesta és, sense cap mena de dubte, una de les conclusions més importants que s’extreuen de la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Avui us volem proposar vuit activitats, una per cada intel·ligència, que podeu dur a terme a l’aula per desenvolupar les intel·ligències múltiples dels alumnes.

  1. Intel·ligència musical. Donar entrada a la música és fonamental per desenvolupar aquesta intel·ligència. Podeu posar-ne habitualment als alumnes en diferents moments del dia, però les opcions són infinites: compondre cançons, crear instruments, emprar vocabulari musical, explicar diferents temes o questions a través de cançons…
  1. Intel·ligència lingüística. Per tal de treballar la intel·ligència lingüística podeu dur a terme qualsevol activitat relacionada amb la lectura o l’escriptura. Nosaltres us proposem que cada alumne prepari un petit discurs (també poden escriure’l) sobre un tema del qual es considerin experts. També podeu treballar l’escriptura mitjançant diaris, narracions… o elaborar obres de teatre, poemes, contes, etcètera.
  1. Intel·ligència lògica-matemàtica. En aquest cas, us proposem la resolució d’un problema mitjançant la lògica i l’estratègia. Podeu inventar contes amb problemes i acompanyar als alumnes en el procés de resoldre’ls. Seria interessant donar entrada a habilitats cognitives d’alt nivell, com per exemple comparar, contrastar, analitzar, formular hipòtesis…
  1. Intel·ligència espacial. En aquest sentit, és important treballar amb representacions pictòriques, quadres, dibuixos i mapes mentals. Aprofiteu els diferents conceptes que expliqueu a l’aula per fer que els alumnes els desenvolupin i representin de manera gràfica. També han d’utilitzar la imaginació, dibuixar, pintar, esculpir i en general, hem de fer possible que estimin l’art.
  1. Intel·ligència corporal-cinestèsica. Aquí s’inclouen activitats de caràcter físic, crear models i aprendre diferents habilitats, com ara representar a través de seqüències, fer coreografies o mímica. També us proposem fer sortides didàctiques i oferir als alumnes materials perquè resolguin problemes matemàtics o lògics.
  1. Intel·ligència interpersonal. Poseu en pràctica un joc o una tasca en comú on cada alumne hagi d’adquirir un rol, és a dir, responsabilitzar-se d’una part del projecte per arribar als objectius comuns.
  1. Intel·ligència intrapersonal. Per cultivar la intel·ligència intrapersonal us proposem que cada alumne elabori un portfoli i sigui capaç d’avaluar el seu propi aprenentatge.
  1. Intel·ligència naturalista. Una activitat bàsica que s’encamina cap a aquesta direcció és la de l’observació. Després de fer-la, per exemple, amb un seguit de plantes aromàtiques, demaneu als infants que les dibuixin havent copsat els detalls o característiques més importants.

Voleu compartir amb nosaltres algunes de les activitats que heu dut a terme a l’aula per desenvolupar les intel·ligències múltiples? Teniu espai per fer-ho als comentaris!

 

Comentaris: