SomDocents

5 activitats per treballar la descomposició de nombres

5 activitats per treballar la descomposicio de nombres 1 - 5 activitats per treballar la descomposició de nombres

Article de la Iris Batallé (@pizarradecolores)

3 min.

Per a afrontar amb èxit les sumes i restes, és fonamental conèixer bé la descomposició de números. Aquesta descomposició s’ha de fer mentalment i han de ser conscients que un mateix número es pot descompondre de diverses maneres.

1. Tubs de nombres

Edat recomanada: cicle inicial

Durada: sessió d’una hora

Material: tubs de paper higiènic, papers de diferents colors, pals de gelat i retolador

Objectius

 • Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte

 • Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació

Continguts clau

 • Nombres. Relacions entre nombres

 • Agilitat mental en la descomposició additiva i factorial dels nombres

Desenvolupament de l'activitat

Per a començar s’ha de folrar cada tub amb un color diferent, perquè quedi més atractiu. Seguidament, s’escriu en cada tros de color un número.

Després es pren diversos palets tipus de gelat i s’escriu en cada extrem una suma que  doni com a resultat els que hagis escrit de cada tub.

Per a aprofitar els palets pots escriure per l’altre extrem una resta que també resultés un número entre 0 i 10. Així, aprofites el material per a dues activitats.

Cada nen o nena haurà de calcular la suma o la resta que tingui en el seu palet i posar-ho en el tub que tingui escrit el resultat de la seva operació.

SomDocents pizarradecolores tubs de nombres scaled - 5 activitats per treballar la descomposició de nombres

2. Pàrquing de dominó

Edat recomanada: cicle inicial

Durada: sessió d’una hora

Material: dominó, full, retolador

Objectius

 • Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte

 • Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació

Continguts clau

 • Relacions entre nombres

 • Agilitat mental en la descomposició additiva i factorial dels nombres

Desenvolupament de l'activitat

Es tracta de jugar amb les fitxes del dominó com si fossin cotxes i el full és el pàrquing. En un full es dibuixa 12 places de pàrquing. Per a poder aparcar una fitxa, la suma dels seus punts ha de coincidir amb el número que indica la casella del pàrquing.

És un joc ideal per a quan els nens i les nenes comencen a sumar números mentalment. És també útil per a qualsevol edat, sempre que es detectin mancances en la composició o descomposició numèrica.

Es pot usar com un joc de taula. Es reparteixen 5 fitxes a cadascun dels nens i nenes que participen i per torns van col·locant la seva fitxa de dominó en una casella on el número sigui el resultat de la suma de punts. Guanyarà el primer que es quedi sense fitxes o el que menys fitxes tingui quan es completi tot el pàrquing. Si en un torn no poden col·locar cap de les fitxes que tenen, roben.

SomDocents pizarradecolores parquing domino scaled - 5 activitats per treballar la descomposició de nombres

3. Memory

Edat recomanada: cicle mitjà i superior

Durada: sessió d’una hora o activitat complementària d’estació d’aprenentatge

Material: targetes blanques i retoladors

Objectius

 •  Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte

 • Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació

Continguts clau

 • Relacions entre nombres

 • Agilitat mental en la descomposició additiva i factorial dels nombres

Desenvolupament de l'activitat

Per preparar el material d’aquesta activitat necessitem anotar en unes targetes la descomposició d’un nombre per exemple: 4UM 7C 2D 6U i un altre anotar el nombre correctament: 4.726

Es col·loquen totes la fitxes boca avall. El primer jugador aixeca 2 targetes, si coincideixen i tenen la mateixa operació amb el resultat, se les emporta i continua aixecant altres dos. Si per contra no coincideixen les deixa en el mateix lloc boca avall i passa el torn al següent jugador o jugadora. Gana el que major nombre de parelles formi.

SomDocents pizarradecolores memory scaled - 5 activitats per treballar la descomposició de nombres

4. Pots de colors

Edat recomanada: cicle inicial i mitjà

Durada: sessió d’una hora o activitat complementària d’estació d’aprenentatge

Material: pots transparents, taps de plàstic de diferents colors, retoladors i targetes

Objectius

 • Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte

 • Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació

Continguts clau

 • Relacions entre nombres

 • Agilitat mental en la descomposició additiva i factorial dels nombres

Desenvolupament de l'activitat

Per poder realitzar l’activitat necessitem preparar el material.

En cada pot posarem taps de colors.  En el pot de les unitats taps d’un color i cada tap s’ha d’anotar les unitats: 1, 2, 3… En altre pot les desenes amb taps d’un altre color: 10, 20, 30… I així fins a la numeració que vulguem treballar.

 

En les targetes s’escriurà els diferents nombres com per exemple: 356, 1.206… El nen o nena agafarà una targeta i ha de fer la descomposició del nombre agafant els taps corresponents de cada pot: 3515 = 3000 + 500 + 10 + 5

SomDocents pizarradecolores pots de colors scaled - 5 activitats per treballar la descomposició de nombres

5. Bingo amb decimals

Edat recomanada: cicle superior de primària

Durada: 1 sessió d’una hora per crear el material i després es pot utilitzar per consolidar el contingut o com a estació d’aprenentatge o una sessió de 30 minuts per realitzar el joc conjuntament

Material: targetes amb nombres decimals i cartons de Bingo amb la descomposició del nombre

Objectius

 •  Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte

 • Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació

Contiguts clau

 • Relacions entre nombres

 • Agilitat mental en la descomposició additiva i factorial dels nombres

Desenvolupament de l'activitat

Procedirem a jugar com el joc normal de Bingo. Nosaltres llegirem en veu alta el nombre decimal i els nens i nenes han de buscar la descomposició en el seu tauler. Si aconsegueixen marcar 5 en una línia sigui horitzontal, o diagonal pot cridar BINGO!

SomDocents pizarradecolores bingo decimals scaled - 5 activitats per treballar la descomposició de nombres

Altres propostes d'activitats que et poden interessar

Figures de geometria

6 activitats per treballar la geometria

La geometria continua sent una de les àrees més oblidades en les sessions de matemàtiques i, amb freqüència, no se li dona la importància que es mereix.

Una nena escrivint a classe

5 activitats per treballar l’accentuació

Aquestes 5 activitats inclouen material descarregable perquè el podeu utilitzar a les vostres aules i treballar les normes d'accentuació a primària. ➡️​Inclou material descarregable!