Educació Especial: Atenció a la diversitat

Imatge del curs Educació Especial: Atenció a la diversitat

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria juliol de 2019

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Nohemí Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria juliol de 2019

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Nohemí Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs dóna a conèixer eines i pautes per identificar i intervenir en les dificultats d’aprenentatge en lectoescriptura i matemàtiques. Oferim recursos per tractar de la millora manera la diversitat existent a les aules, tot partint de la realitat social actual. Amb aquest curs oferim una mirada d’allò més constructiva i significativa per la nostra feina i per poder treballar amb TOTS els alumnes.

El curs Educació especial: Atenció a la diversitat comptabilitza per a acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat, sent transversal, amb recursos i activitats adaptables.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.

 • Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d'estratègies i activitats per atendre la diversitat, en el context d'aula i de centre.

 • Contextualitzar l’Educació Especial i oferir formació específica per donar resposta a les necessitats dels alumnes.

 • Entendre l’educació d’una manera comprensiva i atenta a la diversitat, que s’ajusti a les característiques individuals i socials de tot l’alumnat.

 • Assumir el repte d’educar als alumnes, promovent actituds i valors d’atenció a la diversitat i igualtat d’oportunitats.

 • Entendre i concretar les dificultats d’aprenentatge en el procés de comprensió i llengua escrita, i en les dificultats de matemàtiques.

 • Donar eines, metodologies i recursos per l’avaluació i tractament de les dificultats d’aprenentatge de matemàtiques i llengua.

 • Realitzar el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

Continguts del curs

 • 1. L’Educació Especial -> En el primer mòdul es defineix el concepte de diversitat i es reflexiona sobre aquest, a través de il•lustracions i vídeos penjats a la web. També s’aprofundeix i es contextualitza el terme d’Educació Especial, així com les bases psicològiques d’aquesta i de les necessitats educatives especials. Aquest mòdul situa el concepte del curs i fomenta una mirada més oberta i dinàmica de la diversitat, sempre entesa com una oportunitat.

 • 2. Les dificultats d’aprenentatge -> En el segon mòdul s’ofereix la base teòrica per la detecció de les dificultats d’aprenentatge en la lectura i escriptura i en l’aprenentatge de les matemàtiques. També s’introdueixen elements per l’avaluació de les dificultats, així com les pautes pel tractament educatiu i la intervenció d’aquestes necessitats. S’intenta oferir a l’alumnat unes bases òptimes per l’atenció de la diversitat, concretament en les dificultats en les matemàtiques i lectoescriptura. Aquest podrà ser capaç d’establir mesures d’atenció i/o pautes d’actuació per les dificultats d’aprenentatge.

 • 3. Metodologia, recursos i eines per l’atenció a la diversitat. -> En el tercer mòdul s’ofereixen recursos per promoure l’atenció a la diversitat. S’introdueixen estratègies i tècniques d’atenció per la millora educativa, així com mesures específiques d’atenció. És molt important poder definir les actuacions més òptimes per garantir una qualitat educativa. S’intentarà elaborar un catàleg on-line on cada professor analitza recursos específics per donar resposta a les necessitats educatives especials presentades anteriorment.