Anglès Nivell B1-1

Hi ha uns mil cinc-cents milions de parlants d’anglès al món, cosa que equival al vint per cent de la població mundial.

4.3

(23 opinions)

1.031

1.031 docents formats

Imatge del curs Anglès Nivell B1-1

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Anglès Nivell B1-1

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B1-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives preintermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar la seguretat i l’autonomia amb aquesta llengua i que els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat que ja comença a ser mitjana. Es tracta de la primera part del curs de nivell B1.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Millorar les habilitats i les competències comunicatives en llengua anglesa.

 • Motivar l’alumne envers l’estudi de la llengua anglesa.

 • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.

 • Millorar la comunicació de l’alumne amb d’altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.

 • Comprendre textos escrits en anglès sobre temes quotidians.

 • Redactar textos estructurats en llengua anglesa.

 • Incrementar el vocabulari en anglès.

Continguts del curs

 • Module 1. Communication

  • Modal verbs: can, could, should and must. Positive and negative form: The modal verb can - The modal verb could - The modal verb should - The modal verb must

  • Introduction to conditionals and future: Zero conditional - First conditional - Future

  • Informal writing communication: The e-mail - The structure of an email

 • Module 2. Once upon a time…

  • Past simple and past continuous: Past simple - Past continuous - Past simple with irregular verbs

  • Time adverbs related to verb tenses: Adverbs defining the moments in time - Adverbs defining frequency in a concrete way - Adverbs defining frequency in an indefinite way - Adverbs defining the time relationship in an indefinite way

  • The narrative: Key elements of the narrative text - The Gardener’s story

 • Module 3. My advice is…

  • Modal verbs. Questions: Can and could. Questions - Should. Questions

  • Other modal verbs: must, have to, may and might: Must vs have to - May and might

  • Advice for future intentions and plans: Future with going to - Advice for travellers

Cursos relacionats