Anglès Nivell B1-2

L’anglès té més paraules que la majoria d’idiomes; actualment s’estima que té un milió de paraules, però s’acostumen a utilitzar només trenta mil paraules.

4.3

(11 opinions)

581

581 docents formats

Imatge del curs Anglès Nivell B1-2

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Anglès Nivell B1-2

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B1-2» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives preintermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar la seguretat i l’autonomia amb aquesta llengua i que els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat que ja comença a ser mitjana. Es tracta de la segona part del curs de nivell B1.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Millorar les habilitats i les competències comunicatives en llengua anglesa.

 • Motivar l’alumne envers l’estudi de la llengua anglesa.

 • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.

 • Millorar la comunicació de l’alumne amb d’altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.

 • Comprendre textos llargs escrits en anglès sobre temes quotidians.

 • Redactar textos estructurats en llengua anglesa.

 • Incrementar el vocabulari en anglès.

Continguts del curs

 • Module 1. Descriptive texts

  • Adjectives ending in -ed and in -ing. Emotions: Adjectives ending in -ed - Adjectives ending in -ing

  • Comparatives and superlatives: One syllable adjectives - Two syllable adjectives - Three or more syllable adjectives - Other cases

  • Talking about films: Adjectives for expressing opinions - Expressions for expressing opinions - The fantastic world of cinema

 • Module 2. Job offers

  • Direct and indirect questions: Use of the direct and indirect questions - Form of the indirect questions

  • Present perfect vs past simple: Present perfect - Past simple - Distinguishing between the past simple and the present perfect - Irregular verbs

  • Answering to a job offer with an email: Formal emails - Emails to answer to job offers

 • Module 3. Cover letters

  • Connectors and linkers: contrast, reason and cause, consequence, succession: Connectors of contrast - Connectors of reason/cause and purpose - Connectors of consequence - Connectors of succession

  • Review of the present tenses: Present simple. Form and uses - Present continuous. Form and uses - Present perfect simple. Form and uses - Present perfect continuous. Form and uses

  • How to write a cover letter: Writing style - What to write on cover letters

Cursos relacionats