SomDocents

Entrevista a Marta, formadora del curs Mindfulness a l’aula

somdocents

Marta, es parla de Mindfulness en molts àmbits de la vida perquè els adults regulin els nivells d’estrès i les emocions. Però, el podem aplicar també a l’aula? Quins beneficis pot tenir per als infants?

Actualment el Mindfulness és una revolució i diferents investigacions han demostrat la seva eficàcia davant de malalties, trastorns psicològics, reducció de l’estrès, etc. Tot i que es va començar a utilitzar dins d’un context clínic, avui en dia s’aplica a diferents àmbits, entre ells l’educatiu.

Cada cop més, ens trobem un increment d’alumnes amb manca d’atenció, hiperactivitat, desconcentrats, insegurs i amb poc interés. La pràctica del Mindfulness de manera regular aporta als alumnes beneficis cognitius, físics, de desenvolupament personal i relacional, ja que, per exemple, millora la memòria, fa crèixer la creativitat, disminueix l’estrès, promou el pensament positiu i la confiança en un mateix, augmenta la resistència a la distracció i la pressió social, afavoreix l’adquisició d’habilitats socials, entre altres.

Introduir les tècniques de Mindfulness a l’aula és, doncs, un repte innovador. Quins són els resultats que podem notar a curt i llarg termini?

En un primer moment podem notar sobretot una disminució de l’estrès i l’ansietat i un augment de la sensació de calma. A llarg termini els beneficis de la pràctica del Mindfulness són diversos. Per exemple, com que la pràctica promou l’autoconeixement, els alumnes treballaran molt el coneixement tant de les pròpies emocions com les dels altres i aprendran a gestionar-les. Això crearà un millor clima a l’aula i una millora de les condicions d’aprenentatge.

 
El Mindfulness és una experiència que podem compartir amb els alumnes. Com pot ajudar als docents?
somdocents-mindfulness

Avui en dia els docents estem sotmesos a alts nivells de pressió que fa que puguin aparèixer diverses patologies com l’ansietat, la depressió o l’insomni, i això afecta tant al docent que ho pateix com a la qualitat de

 l’ensenyament.

La pràctica regular de Mindfulness dona als docents eines per fer front als problemes diaris que es poden trobar i ajuda a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar. Això repercutirà en la relació amb els estudiants i els companys, fet que afavorirà un entorn educatiu òptim i una millora de l’aprenentatge.

Són adequades i útils les tècniques de Mindfulness aplicades a l’Educació Infantil? Com poden afavor
ir als infants més petits?

Sí que són útils, ja que ajuda als infants a parar, respirar i prendre consciència d’ells mateixos i de les seves emocions. A més, la pràctica del Mindfulness no és una cosa que es pugui aprendre en un sol dia, sinó que la pràctica és la clau de l’èxit. Per això, com més aviat comencem millor, ja que aconseguirem introduir el Mindfulness dins de la seva rutina i això augmentarà el seu benestar físic i psicològic. Això sí, cal trobar eines adequades a l’edat dels infants.

La incapacitat dels alumnes per concentrar-se i estar atents és una de les principals dificultats a la que ens enfrontem avui. Com ens/els pot ajudar el Mindfulness?

Primer de tot cal tenir clar que el Mindfulness no és cap remei a les dificultats o trastorns que puguin patir els alumnes com l’impuls de no pa

rar, l’impulsivitat, etc, però sí que pot ajudar a abordar-los d’una altra manera.
Es parla molt de Mindfulness. S’ha posat de moda, és cert. Però, és Mindfulness tot allò que llueix? El Mindfulness o atenció plena és la concentració de l’atenció i la consciència. A Occident l’ha popularitzat Jon Kabat-Zinn, però les seves arrels són el budisme. Malgrat això, el Mindfulness s’ensenya i es transmet desproveït de qualsevol vestit religiós o bé oriental. Però, què és i què no és Mindfulness? És una filosofia i un conjunt de pràctiques: CERT El Mindfulness o atenció plena és, en realitat, un estat mental. En aquest, la nostra atenció només s’ha de dirigir a allò que sentim i percebem en el moment present. A través d’aquesta filosofia i mitjançant una actitud d’observador curiós, però no crític, acceptem sense jutjar. I ho fem a través d’un conjunt de pràctiques que podem dur a terme en l’àmbit quotidià. És posar la ment en blanc: FALS Mindfulness no és posar la ment en blanc, ni deixar de sentir, en absolut. No es tracta de no pensar en res, ni d’intentar abstreure’s de qualsevol pensament. Es tracta de focalitzar l’atenció en allò que succeeix en aquell moment, acceptant-ho i sense jutjar-ho, tot intentant que els pensaments no provoquin interferències. És útil per millorar la nostra salut física i psicològica: CERT Hi ha diferents estudis científics que reconeixen el Mindfulness com una pràctica beneficiosa per millorar la nostra salut física i psicològica. Tant és així que existeixen més de 700 programes basats en Mindfulness que s’apliquen en hospitals i clíniques del món, amb l’objectiu de curar i restablir l’equilibri entre cos i ment. Són, en definitiva, un complement vital per a les teràpies científiques. És la solució a totes les coses: FALS Ho reconeixen els experts i és evident: el Mindfulness no és la solució a totes les coses. La terapeuta holandesa Eline Snel (Tranquils i atents com una granota, Kairós) explica que el Mindfulness no és una vareta màgica que puguis apuntar cap a un lloc i fer que tot vagi bé. Però, en les seves pròpies paraules, “t’ensenya a fer surf sobre les onades”. Consisteix a relaxar la ment abans d’afrontar una situació difícil i en ser conscient del que fas mentre ho estàs fent. Ho pot fer tothom CERT El Mindfulness està a l’abast de tothom. No cal ser místic, tenir problemes greus o haver fet meditació o ioga durant molts anys. El nostre estil de vida, ràpid i atrafegat, ens ha portat on som a tots. Tothom pot practicar Mindfulness o atenció plena: petits i adults de tota mena tenim l’oportunitat de començar. I de millorar la nostra vida pel camí!

Ara imparteixes el curs Mindfulness a l’aula a través de SomDocents. Què hi podem trobar i per què ens pot ajudar com a docents?

L’objectiu principal d’aquest curs és formar als docents per utilitzar el Mindfulness a l’aula per tal d’afavorir l’aprenentatge dels alumnes. Durant el curs es donaran a conèixer els principals beneficis de la pràctica del Mindfulness tant pels alumnes com pels propis docents, i com aquesta influeix en l’educació emocional. A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines i estratègies per introduir aquesta pràctica en el seu dia a dia.

És fàcil introduir petites rutines al dia a dia? Quina és per tu la més important o imprescindible?

El més important, per començar, és buscar el lloc adient i trobar una estona al dia per dedicar-nos a nosaltres mateixos. Per exemple, un cop finalitzat el curs que ja tindrem més eines, podem dedicar cada dia 20 minuts a realitzar una de les pràctiques que s’expliquen. Cal donar-nos temps per poder avaluar els beneficis i sobretot i molt important, no jutjar-nos. La pràctica no és fàcil, i menys al principi, no estem acostumats a parar i escoltar-nos, això millora amb els dies. Per tant, hem de ser benvolents, reconèixer que ens hem distret o que ha sigut difícil i acceptar-ho, sense jutjar.

 
Aquestes tècniques es poden traslladar a les famílies? Com podem compartir-les?

De fet les pràctiques es poden realitzar en família, sempre buscant activitats adequades a l’edat dels fills i que siguin motivadores. Hem de pensar que els nostres fills són un reflex de nosaltres mateixos, allà on ells es miren, i per tant els hi hem de proporcionar un bon exemple. Practicar amb ells és una rutina fantàstica per tota la família!

Es parla molt de Mindfulness. S’ha posat de moda, és cert. Però, és Mindfulness tot allò que llueix? El Mindfulness o atenció plena és la concentració de l’atenció i la consciència. A Occident l’ha popularitzat Jon Kabat-Zinn, però les seves arrels són el budisme. Malgrat això, el Mindfulness s’ensenya i es transmet desproveït de qualsevol vestit religiós o bé oriental. Però, què és i què no és Mindfulness? És una filosofia i un conjunt de pràctiques: CERT El Mindfulness o atenció plena és, en realitat, un estat mental. En aquest, la nostra atenció només s’ha de dirigir a allò que sentim i percebem en el moment present. A través d’aquesta filosofia i mitjançant una actitud d’observador curiós, però no crític, acceptem sense jutjar. I ho fem a través d’un conjunt de pràctiques que podem dur a terme en l’àmbit quotidià. És posar la ment en blanc: FALS Mindfulness no és posar la ment en blanc, ni deixar de sentir, en absolut. No es tracta de no pensar en res, ni d’intentar abstreure’s de qualsevol pensament. Es tracta de focalitzar l’atenció en allò que succeeix en aquell moment, acceptant-ho i sense jutjar-ho, tot intentant que els pensaments no provoquin interferències. És útil per millorar la nostra salut física i psicològica: CERT Hi ha diferents estudis científics que reconeixen el Mindfulness com una pràctica beneficiosa per millorar la nostra salut física i psicològica. Tant és així que existeixen més de 700 programes basats en Mindfulness que s’apliquen en hospitals i clíniques del món, amb l’objectiu de curar i restablir l’equilibri entre cos i ment. Són, en definitiva, un complement vital per a les teràpies científiques. És la solució a totes les coses: FALS Ho reconeixen els experts i és evident: el Mindfulness no és la solució a totes les coses. La terapeuta holandesa Eline Snel (Tranquils i atents com una granota, Kairós) explica que el Mindfulness no és una vareta màgica que puguis apuntar cap a un lloc i fer que tot vagi bé. Però, en les seves pròpies paraules, “t’ensenya a fer surf sobre les onades”. Consisteix a relaxar la ment abans d’afrontar una situació difícil i en ser conscient del que fas mentre ho estàs fent. Ho pot fer tothom CERT El Mindfulness està a l’abast de tothom. No cal ser místic, tenir problemes greus o haver fet meditació o ioga durant molts anys. El nostre estil de vida, ràpid i atrafegat, ens ha portat on som a tots. Tothom pot practicar Mindfulness o atenció plena: petits i adults de tota mena tenim l’oportunitat de començar. I de millorar la nostra vida pel camí!Quin és el futur del Mindfulness a les aules? Com hi estan començant a treballar els docents?

Cada cop més escoles s’interessen en la pràctica del Mindfulness com una eina per fer front amb les dificultats de les aules i per millorar l’educació emocional de l’alumnat. Però hem de ser conscients que necessitem una formació prèvia per poder duu a terme una pràctica de manera correcte i que, al igual que passa amb les famílies, els docents hem de ser un exemple pels nostres alumnes. Així doncs, cal que comencem a introduir el Mindfulness a les aules, però sobretot als claustres.

Comentaris: