SomDocents

Els avantatges d’utilitzar tablets a les aules

somdocents-els-avantatges-d'utilitzar-tablets-a-les-aules

Les dotacions tecnològiques que s’estan fent a nivell institucional pretenen que l’escola incorpori els avanços d’avui.
Les tablets, pissarres digitals i els materials interactius constitueixen una font de recursos didàctics que doten d’un component motivacional afegit a les activitats escolars, afavorint l’atenció a la diversitat.

Aquestes eines, les tablets, milloren l’aprenentatge i afavoreixen la realització d’activitats cooperatives, permeten el desenvolupament d’habilitats cognitives, així com l’adquisició de les competències bàsiques digitals.

somdocents-les-tablets-a-les-aules

Els avantatges més significatius que presenta aquest dispositiu són les següents:

  • Millora el clima de l’aula i s’incrementa la motivació cap a l’aprenentatge dels estudiants
  • Captem l’atenció de l’alumne, afavorim la motivació en la comprensió dels temes, millora la memòria visual, etc
  • És un instrument que contribueix al canvi i a la modificació de metodologies a l’aula: presentació immediata de la informació; font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva; i facilita la relació dels continguts curriculars amb la realitat
  • El seu ús permet introduir una major flexibilitat a l’aula i afavorir l’aprenentatge personalitzat
  • És un factor important de motivació per a tots els alumnes i especialment per a aquell alumnat amb majors dificultats d’aprenentatge
  • Millora determinades competències dels estudiants, sobretot les referides a la cerca d’informació o el maneig de les TIC, convidant així a la innovació pedagògica
  • És una eina que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal
  • La seva utilització reforça la creativitat dels alumnes

Les escoles tenen cada vegada més accés a les TIC i la presència de les noves tecnologies dins de la metodologia d’ensenyament va implementant-se a poc a poc. També és important destacar que els docents van adquirint més formació i coneixements informàtics suficients per a sentir-se còmodes/as emprant-les.

A AppsEduca trobaràs una gran varietat d’aplicacions i programes educatius per a treballar amb els nens i joves, des de nens de 3 anys fins a universitaris. Dins de cada etapa, les aplicacions estan organitzades per àrees, facilitant així l’elecció del contingut a treballar. Totes les aplicacions contenen una anàlisi molt completa d’aquells continguts que treballa aquesta aplicació, d’aquesta manera amb AppsEduca resulta més fàcil preparar les classes.

somdocents-les-tablets-a-les-aules

Comentaris: