SomDocents

Educació emocional, què és?

En els últims anys hem sentit a parlar molt sobre educació emocional. Apareix, com a concepte, en àmbits com el de l’educació, la ciència, l’empresa i en general, fa referència a les relacions humanes i a la salut emocional dels individus. Segons el professor Rafael Bisquerra, catedràtic d’Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona (UB), “l’educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries”.cares-emocions-146862014-convertido

Per a Rafael Bisquerra, expert en Intel·ligència Emocional, l’objectiu de l’educació emocional és el desenvolupament de les diferents competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autogestió, la intel·ligència interpersonal, les habilitats de la vida i el benestar. A l’aula, la pràctica de l’educació emocional es duu a terme a través de programes fonamentats en un marc teòric. Per tot això, cal que els docents estiguin ben preparats i formats i comptin amb materials curriculars adequats per treballar totes aquestes competències.

 Educació emocional: un concepte complex

El concepte d’educació emocional no és fàcil de definir. De fet, avui podem trobar una extensa bibliografia que hi fa referència. Farem, però, esment d’un concepte que ens sembla clau: el desenvolupament emocional. Desenvolupar la capacitat de l’individu per afrontar els reptes de la vida quotidiana és un dels principals objectius de l’educació emocional. Amb tot, el que ha de pretendre el docent especialitzat és augmentar el benestar personal i social de l’alumne a través d’un procés continu, que idealment l’haurà d’acompanyar al llarg de la seva vida educativa.

Un procés vital, una eina de prevenció

Com dèiem, la correcta aplicació de l’educació emocional a l’aula s’ha de dur a terme de la mà d’experts. Aquesta forma de prevenció conflueix amb la resta d’aspectes i continguts curriculars sense interferències, sinó complementant-se, amb l’objectiu d’oferir a l’alumne diferents recursos per fer front als inevitables conflictes de la vida adulta. En aquest sentit, l’educació emocional té un component molt important de prevenció. En disposar de totes aquestes eines, nens i adolescents comptaran de ben petits amb estratègies que els permetran prevenir la manca de control emocional, evitar pensaments autodestructius i comportaments inapropiats.

Lamentablement, la falta de control pot dur als individus a estats de violència, angoixa, ansietat, depressió, estrès, etcètera. La tasca de l’educació emocional contribuirà molt positivament a la prevenció de totes aquestes conseqüències negatives.

Un objectiu: la competència emocional

La competència emocional es pot potenciar mitjançant el procés educatiu. Cal tenir en compte, però, que les experiències viscudes en l’àmbit familiar i a l’escola són clau per determinar-la. Tal com diu el professor Bisquerra, “l’educació emocional suposa passar de l’educació afectiva a l’educació de l’afecte”. A diferència de com s’havia fet fins fa poc, els docents tenen a les seves mans la tasca i perquè no dir-ho, el repte, d’ensenyar a l’alumne la naturalesa i l’enorme complexitat de les emocions.

conga-162386354-convertido

Digues, què és per tu l’educació emocional?

Pots saber-ne més amb el curs Treballem l’educació emocional. Més informació a www.somdocents.com, on es treballen les emocions dins l’aula, tant amb els més petits com amb els adolescents. A més aquest curs està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Comentaris: