SomDocents

Comunicació i gestió docent. Formació per a formadors.

niño con bafaradas.pngLa tasca de formar a altres persones és un camí complex i canviant per al qual cal comptar amb estratègies i recursos útils. Després de la formació inicial, formadors i docents necessiten continuar formant-se per ampliar els seus coneixements i fer front als nous reptes que se li plantejaran.

 La importància de la formació continua

La formació docent és un procés permanent que hauria d’acompanyar als professionals durant tota la seva vida professional. La Llei d’Educació Nacional en el seu article 71 reconeix que la formació docent inicial té l’objectiu de preparar als professionals que volen esdevenir docents perquè siguin capaços d’ensenyar, generar i transmetre els coneixements i valors necessaris per a la formació integral de les persones. Aquesta tasca tan important té per objectiu donar autonomia professional a cadascun dels membres de la societat i oferir-los-hi, en igualtat de condicions, totes aquelles eines que els permetran desenvolupar-se en societat i en l’àmbit professional que hagin escollit. Després d’aquest procés formatiu, els docents participaran en el que s’anomena “formació docent continua”, la qual es compon d’un conjunt d’estratègies que els ajudaran a desenvolupar-se professionalment, ampliar i renovar els seus coneixements i adaptar-se a les noves necessitats de la societat.

Un context canviant, noves necessitats de formació

La majoria de professionals de la docència coincideixen en la importància de la formaciócontinua. Una tasca docent en un món cada vegada més complex és encara més necessària, més quan moltes famílies deleguen gairebé totes les responsabilitats a l’escola. Per tal de fer front a aquestes demandes, tan difícils com diverses, cal que els docents estiguin adequadament formats i comptin amb totes aquelles eines que els permetran col·laborar en el correcte desenvolupament dels alumnes.

La gestió a l’escola cada cop és més complexa per als docents, que no només han d’encarregar-se de transmetre els coneixements preceptius, sinó que també han d’educar en valors i preparar als alumnes per als diferents contextos als quals s’hauran d’enfrontar: la vida social, la familiar, la professional… Sobre això cal afegir-hi els programes d’educació per la salut, educació vial, educació sexual, educació per la ciutadania, etcètera, i s’han d’adaptar a les noves realitats tecnològiques, que no són poques i que avancen a una velocitat de vertigen.

A la classe, a més, els docents han d’acomodar la seva tasca a les diferents realitats socials:alumnes amb bases socials i problemàtiques desiguals i situacions familiars d’allò més heterogènies. A més, amb el fenomen de la immigració, han d’afrontar la formació d’alumnes procedents d’altres països, educats en diferents llengües o que no han estat mai escolaritzats.

Per tot això i perquè els projectes curriculars universitaris no ofereixen als futurs docents totes les eines per afrontar aquests reptes, cal tenir clar que la formació per a formadors és un recurs indispensable, que no pot passar per alt.

Educar els valors

Dins la tasca de la docència hi trobem inclosa l’educació en valors. La igualtat, la solidaritat, la pau o el respecte són valors que un docent hauria de tenir sòlidament assentats. La sensatesa és clau per a qualsevol docent, atès que li permetrà poder transmetre als seus alumnes l’educació en valors que correspon. Lamentablement, les persones que accedeixen a la docència ho fan molt aviat, a partir dels 22 anys, moment en el qual al docent encara li queden moltes coses per aprendre. Heus aquí la importància de la formació permanent.

personas conversación - 105353750.png

Les diferents escoles de formació que avui ofereixen cursos per formar als formadors ja tenen l’objectiu d’ajudar als docents a desenvolupar tècniques que facilitin la comunicació, que els permetin conèixer i identificar les capacitats bàsiques personals, així com saber resoldre correctament els conflictes que de manera inevitable sorgeixen en el camí de l’aprenentatge i en la vida a l’aula. Gestionar bé les persones és clau per aconseguir que aprenguin d’una manera activa tot allò que volem transmetre.

Creus que és important la formació continuada?

Pots aprendre més sobre com comunicar-te i gestionar un equip amb el curs Comunicació i gestió docente. Més informació a www.somdocents.com.

Comentaris: