SomDocents

7 dades curioses sobre el cicle de l’aigua

El cicle de l’aigua, també anomenat cicle hidrològic, és el procés de circulació de l’aigua a través de tots els espais de la hidrosfera. Es tracta d’un cicle biogeoquímic, en el qual no hi ha cap intervenció química, perquè l’aigua només canvia d’estat físic i es mou d’un lloc a un altre. Avui et donem 7 dades curioses sobre el cicle de l’aigua.

somdocents-cicle-aigua
Sabies que el 70% de la Terra està coberta d’aigua? Del total, només un 3% és aigua dolça, i la major part (un 2%) està congelada.

somdocents-cicle-aigua

El cicle de l’aigua ha fet que durant més de dos mil milions d’anys, aquesta quantitat no hagi disminuït ni augmentat.  

SD_7_dades_curioses_sobre_el_cicle_de_l_aigua 03

El sol evapora cada dia un bilió de tones d’aigua. Després de passar uns dies a l’atmosfera, aquesta torna a la superfície en forma de precipitacions.

SD_7_dades_curioses_sobre_el_cicle_de_l_aigua 04

L’aigua a l’atmosfera es renova a través de les precipitacions cada 9 dies.

SD_7_dades_curioses_sobre_el_cicle_de_l_aigua 05

Durant 100 anys, una molècula d’aigua passa 98 anys a l’oceà, 20 mesos en forma de gel, 2 setmanes en rius i llacs i menys d’una setmana a l’atmosfera.

SD_7_dades_curioses_sobre_el_cicle_de_l_aigua 06

Una gota que avui arribi al mar, tardarà una mitjana de 3.000 anys en sortir, ja sigui perquè s’evapori, perquè es filtri o perquè es congeli en un casquet polar.

SD_7_dades_curioses_sobre_el_cicle_de_l_aigua 07

Per tal d’evaporar 1 metre d’aigua en un any, es necessita una energia de 80 W/m2.

Comentaris: