Paquet JULIOL IMMERSIÓ I SUPORT LINGÜÍSTIC

2 cursos, 80 hores de formació, per només 200 175

Cal acreditar 80 hores per activar el perfil professional d'immersió i suport lingüístic. Amb aquest paquet podràs acreditar totes les hores necessàries. No deixis escapar aquest descompte i acredita el perfil.

Imatge del curs Immersió i suport lingüístic
Immersió i suport lingüístic

de l'1 al 29 de juliol de 2024

La finalitat del curs és la d'entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el personal docent d'eines i recursos per l'aprenentatge de la llengua catalana posant l'accent en l'alumnat nouvingut. Es defineix el concepte d'immersió lingüística partint dels seus orígens i els seus objectius per entendre per què el català és llengua vehicular als centres educatius a Catalunya.
4.5
3.410
40 h.
perfil immersió
Imatge del curs Interculturalitat i alumnat nouvingut
Interculturalitat i alumnat nouvingut

de l'1 al 29 de juliol de 2024

L’objectiu principal d’aquest curs és orientar al personal docent de les diferents etapes educatives per tal d’oferir eines per abordar la diversitat cultural a Catalunya. També es dóna a conèixer el protocol d’acollida a partir de la visió dels mateixos agents implicats: l’alumnat, l’equip docent i les famílies.
4.5
1.182
40 h.
perfil immersió
Matricular-m'hi »