Anglès Nivell B2-2

La llengua anglesa és una de les més alegres del món, ja que la paraula happy («feliç») s’utilitza tres vegades més que la paraula sad («trist»).

4.3

(17 opinions)

697

697 docents formats

Imatge del curs Anglès Nivell B2-2

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Anglès Nivell B2-2

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B2-2» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives intermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i perquè els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la segona part del curs de nivell B2.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Millorar les habilitats i les competències comunicatives en llengua anglesa.

 • Motivar l’alumne envers l’estudi de la llengua anglesa.

 • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.

 • Millorar la comunicació de l’alumne amb d’altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.

 • Demostrar competències intermèdies en la gestió de les regles gramaticals i en l’estructura de la llengua anglesa.

 • Comprendre el sentit general i particular dels diferents tipus de textos escrits.

 • Dominar la llengua per respondre de manera escrita amb claredat i seguretat.

 • Incrementar el vocabulari en anglès.

Continguts del curs

 • Module 1. Past, present and future

  • Verb tenses

  • Nouns, determiners and pronouns: Nouns - Determiners - Pronouns

 • Module 2. I’m going shopping

  • Phrasal verbs: come, put, set and give

  • Nouns + prepositions/prepositions + nouns

  • Quantifiers: The position of quantifiers - Formal and informal quantifiers

  • The imperative: Positive form, uses - Negative form - Let’s

  • Practice of listening and speaking

 • Module 3. Speaking confidently

  • Verb patterns: mind, let, allow, make and want

  • Since, for and ago

  • To and in order to

  • So: So as to - So that - So + adjective - So + adverb - So + many/few + plural noun - So + much/little + non-countable noun - So + much/little/often/rarely

Cursos relacionats