SomDocents

Tres pautes d’actuació a l’aula quan hi ha nens/es amb TDAH

SomDocents-Cursos Formació

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de caràcter neurobiològic en el qual es manifesta dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat. Aquest s’origina en la infància, de manera que és a l’aula i amb els docents quan aquesta diversitat es manifesta amb més intensitat. Els alumnes solen tenir un rendiment escolar inferior a l’esperat i poden tenir dificultats en l’aprenentatge en àrees instrumentals com són les del llenguatge i les matemàtiques. Alhora, és possible que també es vegi afectat el desenvolupament de les seves habilitats socials i emocionals i amb tot, la relació amb els altres alumnes.

Però, què hem de fer a l’aula quan hi ha nens amb TDAH? A banda de les actuacions específiques, nosaltres us proposem tres pautes bàsiques per millorar la dinàmica general de l’aula.

  1. Assegureu-vos de crear un ambient estructurat. Els alumnes amb TDAH (i els alumnes, en general) treballen millor quan l’ambient és estructurat. Això implica, per exemple, preparar als alumnes explicant l’ordre amb el qual es desenvoluparan les activitats al llarg del dia, simplificar les instruccions, avisar sobre qualsevol novetat que sorgeixi i tenir sempre a l’abast el calendari. Reserveu espais per recordar als alumnes les fites importants i oferiu-los un llistat d’errors freqüents que els faci adquirir consciència de les equivocacions que solen cometre perquè no es produeixin de nou.
  1. Feu que l’ambient sigui previsible. La majoria de nens són capaços d’adaptar-se bé als canvis, però per als infants amb TDAH és important que l’ambient també sigui previsible. És recomanable crear estructures fixes, oferir expectatives i metes d’aprenentatge, destacar punts clau, indicar quins són els materials necessaris i sobretot, deixar clares les expectatives pel que fa a aprenentatge i comportament.
  1. Cultiva un ambient adequat per a l’aprenentatge. Seria bo, per últim, que el nen amb TDAH s’assegui a primera fila per evitar distraccions. A més, cal dedicar cinc minuts de la jornada a posar ordre a les taules i motxil·les, perquè els alumnes tinguin sempre a l’abast el material que necessiten i fer més àgil el canvi entre assignatures. Comproveu periòdicament quin és el ritme de l’aprenentatge i controleu l’agenda.

Quina experiència teniu vosaltres? Quines pautes soleu emprar per millorar la integració dels alumnes amb TDAH a l’aula? Podeu compartir-les amb nosaltres als comentaris!

Comentaris: