SomDocents

Favicon Blog de SomDocents

Tipus d’intel·ligències múltiples

El psicòleg Howard Gardner (Estats Units, 1943) va revolucionar la manera d’entendre les capacitats de la nostra ment. Ho va fer durant la dècada dels 80, a través de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples. 

Segons Gardner, no tenim una única intel·ligència, sinó moltes que treballen de manera paral·lela. Els éssers humans som absolutament versàtils i no només utilitzem la intel·ligència per resoldre problemes matemàtics. Hi ha intel·ligències que tenen a veure amb la música, amb l’empatia o fins i tot amb la gestió de les nostres emocions. 

Saps quines són totes aquestes intel·ligències? 

1. Intel·ligència lingüística. La manera en què parlem, com escrivim, com llegim i com comprenem als altres. D’aquesta intel·ligència dependran les nostres habilitats comunicatives i la feina dels escriptors o periodistes. 

2. Intel·ligència lògicomatemàtica. Ens permet resoldre operacions mentals, com ara equacions o enigmes lògics. Els matemàtics i els programadors són especialment hàbils en aquesta. 

3. Intel·ligència espacial. Ens serveix per recrear espais a la nostra imaginació i manipular-los. És molt important per conduir o per saber trobar la sortida d’un lloc. La fan servir especialment els dibuixants o els arquitectes. 

4. Intel·ligència musical. Consisteix a saber apreciar la música, interioritzar els ritmes i els canvis que es van produint. És lògic, doncs, que aquells que tenen més desenvolupada aquesta intel·ligència es dediquin a la música. 

5. Intel·ligència corporal. Les persones que tenen més treballada aquesta intel·ligència saben connectar amb el seu cos d’una manera més profunda i tenen la capacitat de coordinar els seus músculs per ser més precisos en els seus moviments.

6. Intel·ligència intrapersonal. És la intel·ligència que ens permet analitzar allò que passa a la nostra ment, incloses les emocions. Saber-les gestionar correctament quan són negatives és senyal que tenim desenvolupada aquesta intel·ligència. 

7. Intel·ligència interpersonal. És imprescindible en les relacions socials: té a veure amb l’empatia i amb la capacitat de predir allò que pensen els altres i fins i tot les seves reaccions. 

8. Intel·ligència naturalista. És la intel·ligència que utilitzem a l’hora d’improvisar solucions amb allò de què disposem. Té molt a veure amb la nostra capacitat creativa. 

Un comentario en “Tipus d’intel·ligències múltiples

Comentaris: