SomDocents

Tipus d’intel·ligències múltiples

El psicòleg Howard Gardner (Estats Units, 1943) va revolucionar la manera d’entendre les capacitats de la nostra ment. Ho va fer durant la dècada dels 80, a través de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples. 

Segons Gardner, no tenim una única intel·ligència, sinó moltes que treballen de manera paral·lela. Els éssers humans som absolutament versàtils i no només utilitzem la intel·ligència per resoldre problemes matemàtics. Hi ha intel·ligències que tenen a veure amb la música, amb l’empatia o fins i tot amb la gestió de les nostres emocions. 

Saps quines són totes aquestes intel·ligències? 

1. Intel·ligència lingüística. La manera en què parlem, com escrivim, com llegim i com comprenem als altres. D’aquesta intel·ligència dependran les nostres habilitats comunicatives i la feina dels escriptors o periodistes. 

2. Intel·ligència lògicomatemàtica. Ens permet resoldre operacions mentals, com ara equacions o enigmes lògics. Els matemàtics i els programadors són especialment hàbils en aquesta. 

3. Intel·ligència espacial. Ens serveix per recrear espais a la nostra imaginació i manipular-los. És molt important per conduir o per saber trobar la sortida d’un lloc. La fan servir especialment els dibuixants o els arquitectes. 

4. Intel·ligència musical. Consisteix a saber apreciar la música, interioritzar els ritmes i els canvis que es van produint. És lògic, doncs, que aquells que tenen més desenvolupada aquesta intel·ligència es dediquin a la música. 

5. Intel·ligència corporal. Les persones que tenen més treballada aquesta intel·ligència saben connectar amb el seu cos d’una manera més profunda i tenen la capacitat de coordinar els seus músculs per ser més precisos en els seus moviments.

6. Intel·ligència intrapersonal. És la intel·ligència que ens permet analitzar allò que passa a la nostra ment, incloses les emocions. Saber-les gestionar correctament quan són negatives és senyal que tenim desenvolupada aquesta intel·ligència. 

7. Intel·ligència interpersonal. És imprescindible en les relacions socials: té a veure amb l’empatia i amb la capacitat de predir allò que pensen els altres i fins i tot les seves reaccions. 

8. Intel·ligència naturalista. És la intel·ligència que utilitzem a l’hora d’improvisar solucions amb allò de què disposem. Té molt a veure amb la nostra capacitat creativa. 

Comentaris: