SomDocents

Educació emocional: com treballar-la a l’aula d’educació infantil i primària

somdocents-educació-emocional

En l’actualitat, els nous plans educatius que els professionals docents apliquen a l’aula ja inclouen, en la majoria d’ocasions, pautes i projectes específics per treballar l’assertivitat, l’empatia i tot un seguit d’habilitats socials que cal incorporar als coneixements quotidians.

Ésser competent en les diferents àrees que proposa l’itinerari curricular és important, però també ho és comptar amb totes aquelles destreses que només podem aprendre a través de l’educació emocional. Reconèixer les nostres emocions, gestionar-les i saber posar-nos en el lloc de l’altre són tres habilitats bàsiques per les quals cal proporcionar eines a l’aula. Això permetrà a l’alumne viure amb naturalitat les dificultats i conflictes que s’anirà trobant en el camí de la vida, tant en l’àmbit personal com professional.

Primer pas: reconèixer les emocions

En la primera etapa educativa (de 0 a 3 anys), el primer pas que hem de donar com a docents és el d’oferir als alumnes tots els recursos que necessiten per començar a identificar en un mateix i en els altres les diferents emocions: alegria i tristesa (d’1 a 2 anys) i alegria, tristesa, empipament i por (de 2 a 3 anys); expressar aquestes mateixes emocions i associar-les a aquelles situacions que les hagin pogut provocar. Per tal de dur a terme aquest reconeixement, podem utilitzar diferents recursos:

  • Dibuixos amb quatre cares que expressin de manera ben diferenciada alegria, tristesa, empipament i por.
  • Miralls on reflectir els seus gestos, imatges o fotos que expressin els sentiments apresos.
  • Fotografies dels mateixos nens, amb cares que exemplifiquin les emocions treballades.

Amb els nens de 2 a 3 anys, podem introduir aquests coneixements a través de converses, preguntant-los quan se senten contents, tristos, empipats o tenen por i demanant-los que expressin aquestes emocions fent gestos amb la cara. Podrem posar en marxa aquesta activitat aprofitant els diferents estats emocionals dels alumnes i dels docents, explicant contes o històries on els personatges passin pels diferents estats d’ànim treballats o fent jocs de màscares, gestos i cançons.

Les activitats a l’aula, un camí per aprendre les emocionscorazon pintado 1

El període que abasta dels 6 als 12 anys és importantíssim per al desenvolupament de la personalitat de l’alumne. L’aula és l’espai idoni per generar coneixements, tant cognitius com afectius. Si els alumnes no les han treballades abans, serà necessari que aprenguin a identificar i definir les emocions i a associar-les com a conseqüència d’un fet vital. Independentment dels continguts i la metodologia, que sempre hauran de dur a terme professionals formats en educació emocional, és indispensable donar als alumnes la possibilitat d’expressar-se d’una manera respectuosa i oberta a l’aula, entenent les emocions com un fet natural. Així mateix, cal desenvolupar les activitats entenent-les com una via per arribar als coneixements que volem transmetre, adaptant-les sempre a la situació real que ens convida a dur-la a terme. Com a docents, a més, hem d’acostumar-nos a experimentar cadascuna de les activitats que volem aplicar a l’aula per adaptar-les i comprovar que realment són efectives per a exemplificar o treballar les emocions, els conflictes i la gestió d’ambdós.

Proposta de bibliografia bàsica de l’educació emocional a l’aula

A l’hora de començar a treballar aquests conceptes, seria interessant poder comptar amb els següents recursos bibliogràfics:

  • López Cassà, E. (coord.) Educación emocional. Programa para 3-6 años. Barcelona: Praxis, 2003.
  • Renom, A. (coord.) Educación emocional. Programa para la educación primaria. Barcelona: Praxis, 2003.
  • Sastre, G. i Moreno, M. Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Barcelona: Gedisa, 2002.
  • Segura, M. y Arcas, M. Educar las emociones y los sentimientos. Introducción práctica al complejo mundo de los sentimientos. Madrid: Narcea, 2003.

Recomanaries algun altre llibre amb el qual t’hagi agradat treballar l’educació emocional?

 

Pots aprendre més per treballar l’educació emocional amb el curs Treballem l’educació emocional. Més informació a www.somdocents.com.

 

Comentaris: