SomDocents

5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

SD_blog_5_activitats_TIC_sense_dispositius

Article de la Paula Bonilla (@enticada2.0).

8 min.

Cicle inicial de primària.

Com que la vida ha canviat, l’educació també hauria de fer-ho. Avui dia, el nostre dia a dia depèn d’un dispositiu que portem a la butxaca. Allà hi tenim tot el necessari: l’alarma que ens lleva al matí, la calculadora que ens ajuda a fer qualsevol operació, la llista de la compra en forma d’aplicació… I, què hi ha darrere de tot això? La programació.

Entenem la paraula programació com el seguit d’ordres o d’instruccions que se li han de donar a un ordinador o a un aparell electrònic per tal que realitzi una tasca.

Moltes vegades tendim a parlar dels “treballs del futur”, referint-nos a les feines que desenvoluparan els alumnes que estem tutoritzant quan estiguin en edat de treballar. Però, caiem en l’error d’anomenar-los “del futur”, ja que són treballs que ja s’estan donant. Per això és tan important incloure la programació a les aules, perquè ja són molts els llocs de feina que, a hores d’ara, requereixen saber-ne d’ella.

Per posar-nos en context: És necessari que a la meva escola tinguem tauletes, robots i ordinadors per a treballar la programació? La resposta és ben senzilla: depèn. Dependrà del nivell de programació del qual partim, del que hagin treballat anteriorment amb la programació, del que nosaltres com a mestres vulguem treballar amb ells i elles. A continuació proposem activitats que NO requereixen dispositius per tal de treballar la programació bàsica.

1. Coneixem el Pixel Art

Edat: +7 anys (Cicle Inicial)

Durada: 4 sessions d’una hora

Objectius

 • Desenvolupar l’orientació espacial per tal d’iniciar-se en la programació, les seqüències ordenades, les representacions, la numeració, les estimacions, etc.
 • Iniciar-se en la interpretació, de manera autònoma o col·laborativa, de dades numèriques i coordenades cartesianes.

Competències clau

 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

1. Agafarem un full quadriculat i farem un rectangle de la mida que vulguem. 

2. Donarem als alumnes les ordres del dibuix que hagin d’efectuar. Per exemple, a la imatge següent s’estan creant amb codificació les lletres de l’alfabet. El mestre hauria de donar el codi del costat: a la primera fila es pinta 1 quadradet blanc, 3 de verds i 1 altre de blanc.

Activitat 1 - 5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

3. En comptes de fer-ho amb les lletres de l’alfabet, es podria fer també amb un dibuix (com als exemples següents):

unnamed 6 - 5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

4. Es podria realitzar el mateix procés, però a la inversa, és a dir, donar el dibuix i que els alumnes haguessin d’escriure ells la codificació. Aquest pas dependrà del nivell que observem als nostres alumnes. Si es troben més avançats, el podran realitzar sols o amb ajuda.

5. En una activitat d’avaluació final, podem demanar als nostres alumnes que facin el dibuix d’un personatge que els agradi a una quadrícula (donant-los el referent visual al costat) i que escriguin la codificació al costat.

2. Aprenem a codificar amb moviment

Edat: +5 anys (EI5 i Cicle Inicial)

Durada: 1 sessió d’una hora

Objectius

 • Realitzar activitats motrius mitjançant instruccions seqüencials per treballar aspectes del pensament computacional i de la codificació.
 • Utilitzar activitats de programació i codificació per treballar aspectes relacionats amb la lateralitat.
 • Dissenyar mentalment i resoldre, de manera col·laborativa, reptes senzills relacionats amb la programació.

Competències clau

 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència de comunicació lingüística.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat començarem a treballar les instruccions o ordres a partir de la mateixa experiència. Els i les alumnes seran robots i hauran de seguir les instruccions que es trobin al camí.

Com a mestres, crearem caselles amb instruccions, les quals posarem a terra formant un camí. Per exemple: la casella de sortida, fletxes endavant, fletxes enrere, fletxes per a girar, picar de mans, trepitjar fort a terra amb els peus, tocar-se les cames… 

Els infants hauran d’anar passant per sobre d’aquest camí i fer el que posa a la casella on han caigut. Començaran a la casella de sortida, faran un pas endavant, picaran de mans, giraran a la dreta… (tal com es mostra a la imatge).

Activitat 2 - 5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

3. Codificant amb els Lego’s

Edat: +5 anys (EI5 i Cicle Inicial)

Durada: 1 sessió d’una hora

Objectius

 • Realitzar activitats motrius mitjançant instruccions seqüencials per treballar aspectes del pensament computacional i de la codificació.
 • Promoure situacions comunicatives per a la presa de decisions i d’acords i la resolució de reptes.
 • Utilitzar la programació per aprendre l’acceptació de diferents punts de vista i el diàleg.

Competències clau

 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència de comunicació lingüística.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat farem servir peces de Lego. Ben segur que per la vostra escola en teniu, així que anem a veure com podem aprendre a codificar amb elles.

Explicarem als alumnes que han de muntar un camí per on haurà de passar una persona, com si fos una carretera o un carrer. Intentarem que aquest camí no sigui gaire complicat per a codificar-lo de manera més senzilla després.

Una vegada s’hagi creat el camí, direm als alumnes que ens mostrin (assenyalant amb el dit) quin és el camí que ha de seguir el nostre personatge per arribar al final de la carretera. Després hauran d’explicar davant els seus companys aquest camí (s’ha de moure 2 vegades cap endavant, ha de girar, després tres vegades més cap endavant, etc.).

4. Introduïm el codi binari amb Lego’s

Edat: +7 anys (Cicle Inicial)

Durada: 2 sessions d’una hora (una per a crear i una altra per exposar els resultats)

Objectius

 • Introduir-se en el llenguatge computacional (codi binari) per tal de comprendre les seqüenciacions d’informació.
 • Promoure la presa de decisions i la contrastació d’informació per part de l’alumnat.

Competències clau

 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

Un altre dels aspectes que podem introduir al Cicle Inicial és el Codi Binari. El Codi Binari és “l’idioma” que parlen els ordinadors i està format per números 0 i números 1. Cada vegada que premem una lletra al teclat de l’ordinador, aquest entén un seguit de números (que són els que treballarem amb aquesta activitat).

Explicarem als alumnes que enviarem missatges secrets utilitzant un nou llenguatge anomenat Codi Binari. Amb els Lego’s, hauran de crear el seu missatge. Utilitzarem un color de Lego pels números 0 i un altre color pels números 1.

A continuació us deixem com s’escriuen les diferents lletres de l’abecedari en Codi Binari perquè pugueu fer l’activitat. Per exemple, si volen dir “HOLA” hauran d’escriure el codi de la lletra H (011100) amb els Lego: BLANC, GROC, GROC, GROC, BLANC, BLANC.

Activitat 4 A - 5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius
Activitat 4 B - 5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

5. Codificació en moviment a EF

Edat: +5 anys (EI5 i Cicle Inicial)

Durada: 15 minuts

Objectius

 • Realitzar activitats motrius mitjançant instruccions seqüencials per treballar aspectes del pensament computacional i de la codificació.
 • Utilitzar activitats de programació i codificació per treballar aspectes relacionats amb la lateralitat.
 • Iniciar-se en l’ús i la comprensió del vocabulari de codificació (comandament “IF”).

Competències claus

 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència de comunicació lingüística.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat és recomanable durant les hores d’Educació Física. Treballarem el comandament “IF” o “SI…” amb ordres donades pel mestre. A cada extrem de la pista, col·locarem un foli d’un color diferent (4 en total). 

Cada vegada que el mestre piqui de mans una vegada, els alumnes hauran d’anar cap al full de color verd. Quan en piqui dues, cap al del color blau. Quan en piqui tres, cap al taronja. I, quan en piqui quatre, cap al color vermell.

D’aquesta manera estarem treballant el “Si pico 3 vegades, faig allò altre”. Aquest comandament ens servirà més endavant a cursos posteriors, quan realment hàgim de programar un robot.

Activitat 5 - 5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

Conclusio

Com a conclusió, inserir les noves tecnologies a l’aula sembla molt complicat, però realment no ho és. Amb petites activitats com les anteriors, podem començar a treballar aspectes relacionats amb la programació i la codificació sense necessitat de tenir dispositius electrònics. 

Ens veiem al següent article, al que parlarem sobre com programar, aquesta vegada amb dispositius i robots a l’aula!

Altres articles que et poden interessar

SD_Blog_5_activitats_matematiques_agilitat_Mental

5 activitats matemàtiques per treballar l’agilitat mental

Aquestes cinc activitats amb material descarregable són fàcilment aplicables a l'aula i es poden adaptar segons el nivell de l'alumnat per tal que siguin transversals.

SD_Blog_5_dinamicas_i_materials_ed_emocional

6 materials per treballar la gestió emocional

La importància de la gestió emocional es fa cada dia més evident. No cal fer grans projectes sinó petites propostes o dinàmiques freqüents i constants.