SomDocents

5 activitats per treballar l’expressió oral

Un infant a classe de primària

4 min.

Article de la Laura Massaneda (@entrepassadissos)

Ser bons comunicadors i comunicadores fa entrar en joc la millora de l’expressió oral i també la comprensió i l’escolta activa. Per elaborar una producció de text oral correcta, cal treballar-la sistemàticament i s’ha d’arribar a un nivell d’assoliment similar a la que volem també per la comprensió lectora o l’escriptura.  En aquest article en teniu un petit recull d’activitats i propostes divertides.

1. Soc expert

Edat recomanada: a partir de Cicle Inicial

Durada: una sessió de mitja hora o una hora per exposició

Material: recursos diversos a disposició de l’alumnat que a casa seva no en disposen.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana

Desenvolupament de l'activitat

El “Soc expert” és una activitat que sempre triomfa entre els i les alumnes. Es tracta de preparar-se una exposició (amb material o sense, dependrà de l’edat o del que busqueu amb aquesta activitat) sobre un tema que els hi encantin o dominin; per exemple, el patinatge, els dinosaures, la meva família, etc. Davant dels seus companys i companyes hauran de fer una bona i correcta explicació del tema. Podem incloure autoavaluacions, coavaluacions, rúbriques o bases d’orientació.

2. Daus i làmines: inventem històries

Edat recomanada: a partir de Cicle Inicial

Durada: una sessió d’1h en racons o petit grup

Material:  3 daus temàtics i 6 targetes amb imatges

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Material versàtil que us permet, a través del joc, demanar als nens i nenes que pensin, imaginin i exposin, històries inventades. Tireu els 3 daus (color per saber quina làmina us toca, temàtica de la vostra història i nombre d’imatges que heu d’utilitzar en aquesta història) i a pensar! Al cap d’un temps determinat, demaneu a l’alumnat que expliquin correctament i ordenadament la seva història. Podeu incloure la part posterior d’escriptura de la història.

3. Lectura en veu alta

Edat recomanada:  a partir de Cicle Mitjà

Durada: totes les sessions que calgui de preparació i execució

Material: qualsevol text adequat a l’edat i el nivell

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Per una banda, el treball de la lectura en veu alta a partir de Cicle Mitjà ens permet incidir en aspectes com la bona posició del cos, l’ús de la veu (projecció), la puntuació, la vocalització, la comprensió, l’entonació o la interpretació. Aspectes que després seran clau per una bona execució de l’expressió oral.

 

Proporcioneu a l’alumnat un fragment o un text que sigui interessant i fàcil de comprendre per ells i elles. Necessitaran uns dies de pràctica i probablement, de modelatge per part vostra. L’objectiu final és que practiquin la lectura en veu alta davant els seus companys i companyes i, per tant, que també s’escoltin a si mateixos i als altres. Deixeu clar, amb una rúbrica si voleu, què espereu que practiquin i millorin amb aquesta activitat.

4. Quina opinió tens?

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: sessions d’una hora o mitja, en racons o petit grup.

Material: targetes amb 36 temes d’opinió

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana

Desenvolupament de l'activitat

La proposta amb aquest material és que creeu parelles o petits grups amb els alumnes perquè puguin triar un dels temes de debat i elaborin la seva opinió fonamentada (demaneu unes 3 raons mínim per defensar la seva posició davant un tema). Podeu deixar lliurement que expressin la seva opinió o demanar que cada membre de la parella inventi raons per una posició determinada (a favor o en contra) del tema proposat.

5. Expressió oral amb daus

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: sessions d’una hora, en racons o petit grup

Material: làmina amb propostes d’expressió oral

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Material ideal per posar en el racó d’expressió oral o per quan voleu que alguns alumnes es coneguin amb més profunditat. Es tracta d’una làmina amb un quadre de doble entrada on, després de tirar dues vegades uns daus normals, tindran la proposta concreta per posar-se a “xerrar”. Tal com ja diu el joc, cal acompanyar sempre les respostes amb bones explicacions i motius!

Altres articles que et poden interessar

Un infant de primària treballant a l'aula

5 jocs per treballar la separació de síl·labes

Aquestes 5 dinàmiques estan pensades per treballar amb alumnat de primària per tal d'introduir i aprofundir a poc a poc la separació de síl·labes. ➡️​Inclou material descarregable!

Una noia de primària escrivint a la pissarra

5 activitats per treballar els sinònims i antònims

Els sinònims i antònims enriqueixen el vocabulari de l’alumne i fan que aquest tingui més recursos lèxics quan es tracta d’expressar-se oralment i/o de manera escrita. ➡️​Inclou material descarregable!