En aquest curs s’analitzen les causes de les conductes conflictives i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar els comportaments conflictius i violents.

També s’aprofundeix en la gestió dels conflictes i es treballa en la pròpia salut emocional proporcionant eines i recursos amb aquesta finalitat.

El curs Gestió de les conductes conflictives comptabilitza per a acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat, sent transversal, amb recursos i activitats adaptables.

Antic curs 'Gestió de les conductes agressives'

Podeu consultar l'aplicatiu del Departament des d'aquest enllaç.

Última convocatòria d'aquest curs al desembre'17.

Explora els nostres cursos

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 45€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Objectius

  • Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
  • Identificar les causes que generen la conducta conflictiva.
  • Donar eines al professorat per prevenir el comportament conflictiu.
  • Aprendre a gestionar el conflicte.
  • Ensenyar tècniques que permetin manegar situacions de comportament conflictiu.
  • Facilitar eines que permetin prevenir o suavitzar la conducta conflictiva.
  • Millorar la nostra salut emocional.

Programa de treball

1. Marc conceptual: Per què es donen les conductes conflictives. Escalada de conducta conflictiva, identificació i maneig de comportaments conflictius i violents.

2. El conflicte: Definició, elements del conflicte, tipus de conflictes, la positivització del conflicte, resolució de conflictes.

3. Salut emocional: Tenir cura de la autoestima, maneig de l’estrès, estils educatius, el xantatge emocional, aprenentatge de normes, disciplina assertiva i disciplina positiva, habilitats alternatives a l’agressió.