En el curs d'Eines digitals aprendràs què són i com s'utilitzen a l’aula els blogs, els qüestionaris digitals i els portafolis digitals. Aquests recursos es treballaran dins de l'àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació dels recursos per poder treballar i aprendre plegats.

El curs Eines Digitals comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer eines digitals que es poden utilitzar en l’àmbit educatiu.
  • Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies a l'aula i utilitzar les eines TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament.
  • Assessorar els docents en l’ús didàctic de les TAC per tal d'assolir la competència digital docent.
  • Identificar les característiques i l’estructura dels blogs, els qüestionaris digitals i els portafolis digitals.
  • Crear i editar un blog, un qüestionari digital i un portafoli digital.
  • Conèixer les possibilitats educatives que poden aportar els blogs, els qüestionaris digitals i els portafolis digitals.
  • Utilitzar els blogs, els qüestionari de preguntes i respostes digitals i els portafolis digitals com a activitats d’ensenyament i aprenentatge.
  • Fomentar el treball col•laboratiu mitjançant els blogs, els qüestionaris digitals i els portafolis digitals.

Programa de treball

1. El blog com a recurs per a l’aprenentage -> Es treballarà el blog, es definirà el concepte de blog, es mostraran les seves característiques i la seva estructura. Es concretaran les possibilitats de la utilització dels blogs com a recurs per a l’aprenentatge per tal de fomentar el treball col•laboratiu. Per acabar el mòdul es treballarà com fer un blog amb l’aplicació gratuita XtecBlocs, aprofundint en les seves diferents utilitats.

2. Els qüestionaris digitals -> En aquest mòdul es concretaran les possibilitats educatives dels qüestionaris digitals de múltiple resposta per treballar l’aprenentatge significatiu a l’aula. Es treballaran eines, plataformes online i aplicacions per crear qüestionaris digitals i treballar a l’aula amb recursos per a l'aprenentatge a través de la gamificació. Es treballarà la creació i l’edició d’aquests qüestionaris digitals amb diferents aplicacions comercials, en la seva versió gratuïta, com Kahoot, Plickers o Quizizz, donant les pautes de com fer-ho i totes les seves opcions i possibilitats.

3. El portafoli digital -> Es treballarà el portafoli digital com a recurs per a l’aprenentage, és definirà el concepte, es mostraran les seves característiques i la seva estructura. Es concretaran les possibilitats de la utilització dels portafolis digitals per l’anàlisi i reflexió personal i la seva aplicació a l'aula. Per acabar el mòdul es treballarà com crear un portafoli digital, donant pautes de com fer-ho amb l’aplicació gratuita, Google Sites.