Com treballar en anglès a infantil i primària

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria juliol de 2020

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Andra Dumitru

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria juliol de 2020

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Andra Dumitru

 • Reconegut Departament Educació

Amb l’activitat formativa de Com treballar en anglès a infantil i primària tenim com a objectiu principal que els professors comprenguin com adquireixen i perceben una llengua estrangera els nens d’entre 3 i 12 anys, per tal d’optimitzar les estratègies emprades a l’aula, tot considerant el grau de variabilitat en les intel·ligències i habilitats de cada alumne.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’eines i coneixements d’allò més eficients amb els alumnes d’Infantil i Primària. A més, oferim recursos metodològics teòrics i pràctics que ajuden els nens a interactuar amb la llengua anglesa a través de l’expressió i la comprensió oral, majoritàriament. El material amb què treballem està dissenyat per ser fàcil d’utilitzar, d’una manera eficient i adaptable, amb els alumnes d’aquestes edats. Hi incloem una gran quantitat de contingut pràctic i innovador (com els web tòpics o diverses eines 2.0), explicat en context, que podeu aplicar immediatament en el marc de la vostra matèria, unitat didàctica o lliçó: contes, cançons, teatre, flashcards de tota mena…

«Learning a new language means having another window from which we can observe the world.» —proverbi tradicional xinès

Antic curs 'Com ensenyar anglès a infantil i primària'

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Formar per impartir docència d'àrees o matèries no lingüístiques en llengua anglesa.

 • Donar una preparació específica i materials diversos per poder ensenyar la llengua anglesa, a nens d’entre 3 i 12 anys, d’una manera molt pràctica i eficient, tant dins l’àrea de llengua anglesa com dins de qualsevol altre àrea o activitat.

 • Facilitar els recursos necessaris per augmentar les habilitats de comprensió i expressió oral en llengua anglesa en els nens i nenes.

 • Conèixer com enfocar la pràctica de la llengua anglesa en funció dels estils d’aprenentatge i de les etapes de desenvolupament dels nens i nenes en l’aprenentatge d’aquesta.

Continguts del curs

1. Conceptes bàsics i preparació d’activitats: -> es treballa la preparació prèvia a l’ensenyament en sí mateix. En primer lloc, saber identificar els estils d’aprenentatge dels nens i nenes i quines són les eines que necessitarem per a fomentar la participació i la motivació quan se’ls fa parlar i escoltar en llengua anglesa. Els continguts inclouen: etapes del desenvolupament dels nens en l’aprenentatge d’una llengua estrangera, la teoria de les intel·ligències múltiples, gestió de la classe, planificació dels “lessons plans” i web tòpics. Aprenentatge integrat de contingut i llengua.

2. Comprensió oral i escrita, expressió oral: -> s’aprèn a utilitzar una sèrie de recursos que permetran fomentar i enriquir la participació oral dels alumnes en llengua anglesa. Els recursos que es treballen: Songs (cançons), Storytelling (contes), Drama in class (teatre).

3. Foment de les habilitats mitjançant les eines 2.0 i els jocs: -> el docent aprendrà com obtenir dels nens i nenes una interacció amb la llengua anglesa basada en l’execució de tasques motivadores i amb les que els infants es senten identificats. Els materials inclosos són: Flashcards (targes didàctiques), bingos i dòminos (animals, colors, oficis, accions, ...), memory games (jocs de memòria), jocs interactius.