SomDocents

5 activitats per treballar l’ús de models textuals elementals

Dos nens petits llegint un llibre

Article de la Laura Massaneda (@entrepassadissos).

4 min.

En un món educatiu cada vegada més digitalitzat, els i les docents hem de proporcionar els models textuals quotidians necessaris i apropiats per tal que l’alumnat els coneguin i en facin ús. Aquest article pretén proporcionar-vos recursos senzills per treballar a les vostres aules aquestes tipologies textuals: la narració en forma de còmic, la descripció de persones i el diàleg entre personatges.

1. TEXT NARRATIU: Què és i com escriure un còmic

Edat: a partir de Cicle Mitjà

Material: làmina EL CÒMIC, diversos models de còmics en paper o digitals (incloeu-ne amb diferents idiomes i formats)

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre
 • Competència en consciència i expressió culturals

Desenvolupament de l'activitat

Poques tipologies textuals hi ha tan riques i versàtils com els còmics, ja que inclouen la lectura, l’expressió escrita i l’expressió artística!

En primer lloc, seria interessant parlar sobre què és un còmic, quins han vist i llegit, on se’n troben, … Després podeu fullejar els diversos còmics (la col·lecció “Hilda” de Luke Pearson és una molt bona opció per a aquestes edats). Finalment, amb l’ajuda de la làmina infogràfica, proveu d’escriure vosaltres un petit còmic i se’ls hi pot proposar als nens i nenes temàtiques per escriure el seu còmic.

SomDocents_entrepassadissos_Exercici1_comic_imatge

2. TEXT DESCRIPTIU: Descrivim als mestres a partir d’una foto divertida

Edat: a partir de Cicle Inicial

Material: fotografies del mestres de l’escola en actitud divertida (o millor encara, els que intervenen en aquell grup)

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

No hi ha res que els hi faci més gràcia a l’alumnat que veure els i les mestres en situacions divertides i estranyes. Proveu-ho, demaneu als vostres companys i companyes que es facin una fotografia vestits amb les seves millors mudes o amb accessoris que els defineixinels seus hobbies. Aprofiteu aquestes fotografies per treballar la descripció de persones.

3. TEXT CONVERSACIONAL: Joc de rol de diàlegs amb personatges de Halloween

Edat: a partir de Cicle Inicial

Material: targetes amb la situació per iniciar els diàlegs, plantilla per escriure el diàleg

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre
 • Competència en consciència i expressió culturals

Desenvolupament de l'activitat

 Joc de rol per posar-se en la pell d’uns personatges de Halloween i desenvolupar un diàleg basat en una situació inicial que ja es dona plantejada. El tema és molt atractiu pels infants i tant podeu estirar el llenguatge oral com de l’escrit. Podeu utilitzar aquesta festivitat o adaptar-la a qualsevol altre. 

SomDocents_entrepassadissos_Exercici3_plantilla_dialeg_imatge1
SomDocents_entrepassadissos_Exercici3_plantilla_dialeg_imatge2

4. PÒSTERS: Entendre els elements bàsics de les tipologies textuals

Edat: a partir de Cicle Mitjà

Material: làmines amb les característiques bàsiques de les tipologies textuals

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Fem els i les alumnes més autònoms tenint a les aules guies visuals i senzilles amb les característiques, la definició i els exemples de les tipologies textuals que vulguem treballar. Els hi podem oferir com a pòsters o com a material de consulta.

SomDocents_entrepassadissos_Exercici4_tipologies_textuals_imatge2
SomDocents_entrepassadissos_Exercici4_tipologies_textuals_imatge1

5. Joc per relacionar les tipologies textuals

Edat: a partir de Cicle Mitjà

Material: joc de relacionar tipologia textual amb la seva guia de les característiques i amb els seus exemples reals.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

Per conèixer d’una manera amena i divertida quines tipologies de textos es poden treballar (i podem trobar per tot arreu!) podeu utilitzar a l’aula aquest joc de relació triple: per cada targeta de tipologia textual, hi ha la seva guia amb les característiques de la tipologia i alguns exemples reals d’aquestes.

SomDocents_entrepassadissos_Exercici5_relacionar_tipologies_textuals_imatge1
SomDocents_entrepassadissos_Exercici5_relacionar_tipologies_textuals_imatge2

Altres articles que et poden interessar

Un infant de primària treballant a l'aula

5 jocs per treballar la separació de síl·labes

En aquest article trobareu activitats i material descarregable per treballar i profunditzar en la separació de síl·labes a primària.

SD_blog_5_activitats_lecto_tardor

5 activitats de tardor per treballar la lectoescriptura

Des de fa unes setmanes hem entrat a la tardor i és una bona temàtica per treballar a l’aula.