SomDocents

5 activitats per treballar el subjecte i el predicat

SD 5 activitats per treballar el subjecte i el predicat 1 - 5 activitats per treballar el subjecte i el predicat

Article de la Laura Massaneda (@entrepassadissos)

6 min.

Quan amb alumnes comencem a introduir temes com l’anàlisi morfosintàctics de les oracions, necessitem recursos pràctics i útils que ens ajudin a acostar als infants aquest contingut tan abstracte. A part d’identificar les paraules i les parts d’una oració, acostumem a començar amb la identificació del subjecte i del predicat.

Us proposem 5 activitats motivadores i significatives que us ajudaran a l’aula per introduir i consolidar a través del joc aquest contingut de llengua. Es tracta de recursos gratuïts que us serviran per treballar la identificació del subjecte i el predicat d’una oració. Cadascuna de les activitats proposades es poden ampliar identificant els complements de l’oració, o identificant el nucli del subjecte (nom) i del predicat (verb).

1. Pòster

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: una sessió d’una hora (gran o petit grup)

Material: pòster introductori i consolidador del concepte que pretenem ensenyar: subjecte i predicat d’una oració

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència ciutadana
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Aprofiteu el pòster per introduir i/o consolidar el concepte de les parts dins d’una oració. Mantingueu-lo sempre a la vista o al seu abast per tal de promocionat la seva autonomia a l’hora d’identificar el subjecte i el predicat dins de les oracions.

SomDocents entrepassadissos poster subjecte predicat 1 - 5 activitats per treballar el subjecte i el predicat

2. Trencaclosques d'avionetes

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: una sessió de petits grups o racons

Material: joc de trencaclosques per unir les avionetes amb la seva pancarta (subjecte+predicat)

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Imprimiu, retalleu i plastifiqueu per separat les peces del joc. Després de barrejar-les, intenteu ajuntar les peces de les avionetes i pancartes que concordin amb el seu subjecte i predicat corresponent.

En acabar, comproveu les respostes i escriviu-les les oracions.

SomDocents entrepassadissos trencaclosques 1 - 5 activitats per treballar el subjecte i el predicat

3. Fitxa interactiva

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: una sessió d’una hora, en racons o individualment

Material: ordinador o tauleta, enllaç de la fitxa interactiva

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència digital
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Faciliteu l’enllaç de la fitxa interactiva als vostres alumnes a través d’un codi QR o del mateix enllaç en un document digital.

Cadascun d’ells i elles ha de resoldre l’exercici relacionant els subjectes amb els predicats.

SomDocents entrepassadissos activitat interactiva 1 1 - 5 activitats per treballar el subjecte i el predicat

4. Joc manipulatiu creat per ells/es mateixos/es

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: una sessió d’una hora (en racons o petit grup)

Material: capses, retoladors i retalls de paper

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència ciutadana
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Cada un dels nens i nenes escriuen per separat en els retalls de paper estructures que puguin servir de subjectes i de predicats. Les han de guardar en les capses (que podeu retolar).

Després per grups poden anar a agafar un element de cada capsa i mirar si concorden. Si ho fan, les poden escriure creant frases. Si no ho fan, trobeu la concordança entre

gènere, nombre, temps verbal, etcètera. i també podeu escriure més frases, identificant-ne el subjecte i el predicat.

5. Escrivim subjectes i predicats

Edat recomanada: a partir de Cicle Mitjà

Durada: una sessió d’una hora (individualment, en racons o petit grup)

Material: recurs de làmines amb frases per escriure-hi amb retolador

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència personal
 • Competència social i d’aprendre a aprendre

Desenvolupament de l'activitat

Oferim als nens i nenes, a tall de joc, aquestes làmines amb frases que tenen l’espai corresponent per separar i escriure les dues parts diferenciades que ens interessen: el subjecte i el predicat. Els hi podem oferir una autocorrecció per fer-los encara més autònoms.

SomDocents entrepassadissos escriu subjectes predicats - 5 activitats per treballar el subjecte i el predicat

Altres articles que et poden interessar

Una noia de primària escrivint a la pissarra

5 activitats per treballar els sinònims i antònims

Els sinònims i antònims són molt importants, ja que enriqueixen el vocabulari de l’alumne i fan que aquest tingui més recursos lèxics quan es tracta d’expressar-se oralment i/o de manera escrita. ➡️​Inclou material descarregable!

Dos infants treballant a classe per aprendre les normes ortogràfiques

5 activitats per treballar les normes ortogràfiques

Les normes ortogràfiques en la nostra llengua és potser un dels continguts més complicats d’ensenyar (i d’aprendre) a les aules d’educació primària. ➡️​Inclou material descarregable!