Aplicacions 2.0, les noves tecnologies a l’aula

En els últims anys, l’ús de les noves tecnologies ha canviat gran part dels nostres hàbits. Mai fins avui havíem utilitzat tant les eines digitals i d’una manera tan massiva, fins i tot dins de l’aula. La majoria de docents consideren que les noves tecnologies han millorat de manera molt significativa la docència. De fet, cada vegada són més i més diverses les eines que podem utilitzar per reforçar l’experiència formativa.shutterstock_141380386

No n’hi ha prou amb els llibres. Estimular l’aprenentatge i potenciar l’activitat dels alumnes és, cada vegada amb més freqüència, un dels principals objectius dels docents que volen fer un pas més en el procés formatiu. Treure el cap del clàssic llibre de text és ja una pràctica molt estesa, que permet al docent introduir noves dinàmiques a la rutina de l’aula, explicar millor la matèria i fer més participatiu el procés d’aprenentatge.

Però, quines possibilitats ofereix el món 2.0 als docents que volen introduir la tecnologia com a suport a les seves aules? La majoria de docents es decideixen per eines i material educatiu especialment confeccionat per l’aula, però poques vegades aposten per recursos alternatius com poden els blocs o les xarxes socials. I això que es tracta d’eines de gran utilitat per potenciar la creativitat dels alumnes.

Aules virtuals

Alumnes i docents no només es poden relacionar a l’aula. Les aules virtuals són espais en línia que permeten a uns i altres connectar-se i compartir informació. Sovint es tracta d’eines de software que permeten generar cursos a la xarxa i fer més àgil el seguiment de les activitats que els alumnes han de desenvolupar a casa. Una de les plataformes més utilitzades és Moodle.org, un programari lliure i fàcil d’utilitzar que també disposa d’una aplicació compatible amb l’iPhone.

Blocs

A l’aula, els blocs poden funcionar com un espai dinàmic per a incloure notícies sobre el desenvolupament del curs o de les activitats, així com per oferir als alumnes una eina excel·lent per a l’expressió personal i col·lectiva. Existeixen diferents serveis gratuïts per a la creació de blocs en l’àmbit acadèmic. Edublogs.org n’és un bon exemple, tot i que també poden resultar molt útils espais com Blogger, una xarxa impulsada per la pròpia Google.

01 - Imatge edublogs

Pissarres digitals

En els últims anys, les pissarres digitals s’han convertit en una eina d’ús freqüent a les aules. El seu funcionament està basat en la connexió entre un ordinador i un videoprojector que transmet el contingut a la superfície de projecció. El professor pot controlar aquesta projecció tot fent-hi anotacions, a través d’un bolígraf digital, com si es tractés d’un ratolí. A través de plataformes com Twiddla, els docents tindran l’oportunitat d’interactuar amb els continguts com si treballessin sobre una pissarra tradicional, però amb moltes més possibilitats.

Còmics

Complementar els continguts del temari a través d’eines divertides és una altra possibilitat que ens ofereixen les noves tecnologies. A través de Pixton.com, alumnes i docents podran crear tires còmiques d’una manera fàcil i ràpida, amb personatges, so, música i moltíssimes possibilitats de personalització.

01 - Imatge pixton

Més recursos a l’aula

A totes aquestes eines cal afegir-hi els jocs interactius, especialment desenvolupats per les etapes infantils, xarxes socials i grans plataformes com Google per Educadors, Skype in the classroom o YouTube Edu. L’accés a eines com Tikatok.com ofereixen la possibilitat de crear llibres amb continguts propis per gaudir-ne digitalment o per imprimir i enquadernar a l’aula. Els docents també podran utilitzar eines com Engrade.com per publicar els resultats de les avaluacions o posar-se en contacte amb les famílies, entre moltes altres funcions.

I tu…ja has aixecat el cap del llibre de text? Quines eines utilitzes a l’aula?

 

Pots saber-ne més sobre d’algunes Aplicacions 2.0 amb el nostre curs. Més info a www.somdocents.com.

5 comentarios sobre “Aplicacions 2.0, les noves tecnologies a l’aula

Comentaris: