SomDocents

Un mapa de tots els certificats que pots aconseguir d’anglès

A l’hora d’accedir en una feina, sobretot si és per l’administració pública, és molt probable que necessitis acreditar algun nivell d’anglès. I si et capbusses en aquest món, potser et semblarà tot molt complex.

Saps quins són els certificats que existeixen? Aquest mapa inclou tots els nivells i les seves equivalències.

SomDocents-anglès

USUARI BÀSIC

A1 (Elemental). És el nivell que s’empra com a introducció a l’idioma. En aquest s’ofereix una base mínima, adequada per aquells que aprenen anglès des de zero. Permet a les persones pronunciar frases bàsiques, així com elaborar i transmetre idees senzilles en aquest idioma.

A l’hora d’accedir en una feina, sobretot si és per l’administració pública, és molt probable que necessitis acreditar algun nivell d’anglès. I si et capbusses en aquest món, potser et semblarà tot molt complex. Saps quins són els certificats que existeixen? Aquest mapa inclou tots els nivells i les seves equivalències. USUARI BÀSIC A1 (Elemental). És el nivell que s’empra com a introducció a l’idioma. En aquest s’ofereix una base mínima, adequada per aquells que aprenen anglès des de zero. Permet a les persones pronunciar frases bàsiques, així com elaborar i transmetre idees senzilles en aquest idioma. A2 (Intermedi Baix). L’estudiant té capacitat per comprendre frases i expressions freqüents, relacionades amb àrees d’experiència, sobre si mateix, la seva família, els oficis, anar a comprar, etcètera. En aquest cas la prova ja fa diferència entre l’oral i l’escrita. Equivalències: KET (Cambridge) | 33 TOEFL | 4 IELTS USUARI INDEPENDENT B1 (Intermedi). Entrem ja en un nivell més complex, en el qual l’estudiant ja és capaç d’escriure textos senzills sobre temes personals, experiències o sensacions. L’examen consta de quatre parts: comprensió lectora, comprensió escrita, comprensió auditiva i interacció oral. B2 (Intermedi Alt). Els aspirants que superen aquest nivell, són capaços de parlar fluidament amb nadius, mitjançant una conversa àgil i sense dificultats. S’espera d’aquests que puguin elaborar textos sobre temes diversos i defensar el seu punt de vista en temes generals. És possible que entenguin bé textos més complexos, si estan relacionats amb el seu camp d’especialització. La prova té les mateixes parts que la del nivell B1, però és més llarga. Equivalències: FIRST (Cambridge) | 71-90 TOEFL | 5-5.5 IELTS USUARI AVANÇAT C1 (Avançat). Els estudiants que han assolit aquest nivell poden comprendre una gran varietat de textos extensos i exigents. També saben reconèixer sentits implícits i poden expressar-se d’una manera fluida i espontània. No els costa trobar l’expressió adequada. L’examen, de 4 fases, consisteix en proves de comprensió escrita, lectora, auditiva i oral. Equivalències: ADVANCED (Cambridge) | 91-112 TOEFL | 6-7 IELTS C2 (Expert). El nivell més avançat permet als aspirants utilitzar l’idioma amb total fluïdesa, adaptant-se a qualsevol situació amb eficàcia i de manera espontània. La prova consisteix en tres parts: comprensió lectora i auditiva, expressió i interacció escrites i comprensió lectora, expressió i interacció orals. Equivalències: PROFICIENCY (Cambridge) | 113-120 TOEFL | 7.5-9 IELTS

A2 (Intermedi Baix). L’estudiant té capacitat per comprendre frases i expressions freqüents, relacionades amb àrees d’experiència, sobre si mateix, la seva família, els oficis, anar a comprar, etcètera. En aquest cas la prova ja fa diferència entre l’oral i l’escrita.

Somdocents-anglès

Equivalències: KET (Cambridge) | 33 TOEFL | 4 IELTS

USUARI INDEPENDENT

B1 (Intermedi). Entrem ja en un nivell més complex, en el qual l’estudiant ja és capaç d’escriure textos senzills sobre temes personals, experiències o sensacions. L’examen consta de quatre parts: comprensió lectora, comprensió escrita, comprensió auditiva i interacció oral.

B2 (Intermedi Alt). Els aspirants que superen aquest nivell, són capaços de parlar

Somdocents-anglès

 fluidament amb nadius, mitjançant una conversa àgil i sense dificultats. S’espera d’aquests que puguin elaborar textos sobre temes diversos i defensar el seu punt de vista en temes generals. És possible que entenguin bé textos més complexos, si estan relacionats amb el seu camp d’especialització. La prova té les mateixes parts que la del nivell B1, però és més llarga.

Un mapa de tots els certificats que pots aconseguir d'anglès 05-B

Equivalències: FIRST (Cambridge) | 71-90 TOEFL | 5-5.5 IELTS

USUARI AVANÇAT

C1 (Avançat). Els estudiants que han assolit aquest nivell poden comprendre una gran varietat de textos extensos i exigents. També saben reconèixer sentits implícits i poden expressar-se d’una manera fluida i espontània. No els costa trobar l’expressió adequada. L’examen, de 4 fases, consisteix en proves de comprensió escrita, lectora, auditiva i oral.

Un mapa de tots els certificats que pots aconseguir d'anglès 06-B

Equivalències: ADVANCED (Cambridge) | 91-112 TOEFL | 6-7 IELTS

C2 (Expert). El nivell més avançat permet als aspirants utilitzar l’idioma amb total fluïdesa, adaptant-se a qualsevol situació amb eficàcia i de manera espontània. La prova consisteix en tres parts: comprensió lectora i auditiva, expressió i interacció escrites i comprensió lectora, expressió i interacció orals.

Un mapa de tots els certificats que pots aconseguir d'anglès 07-B

Equivalències: PROFICIENCY (Cambridge) | 113-120 TOEFL | 7.5-9 IELTS

Comentaris: