SomDocents

Com avancen les taules de negociació amb el Departament d’Educació?

negociacio_departament_sindicats

Durant el mes de març, la comunitat educativa ha dut a terme una vaga històrica. Els sindicats van adherir-s’hi de manera unitària i des d’aleshores han emès diversos comunicats conjunts, en els quals encoratgen a tota la comunitat a formar-ne part i agraeixen el fet d’haver posat el seu gra de sorra, implicant els claustres i fent visible a l’opinió pública un problema que no només afecta un sector tan important com és el de l’educació, sinó a tota la societat, que beu dels sistemes educatius, se’n nodreix i, en el pitjor dels casos, també els pateix. 

 

Es sindicats ho tenen clar: a través de les vagues, el Departament d’Educació i el Govern han tingut ocasió de comprovar que la comunitat educativa pot resistir. De fet, la mobilització ha motivat la mediació i les propostes de reversió de les retallades que pretenia imposar el Departament.

 

Però, quins han estat els fruits obtinguts fins ara? N’hi haurà prou i acceptarà la comunitat educativa les propostes? Vegem què hi diuen els sindicats. 

Quines són les reivindicacions i quines propostes s’han obtingut de part del Departament a través de les taules de negociació?

Les reivindicacions que la comunitat educativa ha fet protagonistes a través de les mobilitzacions d’aquest mes de març són les següents:

1. Restabliment de l’horari lectiu 18/23h

A les taules de negociació, els sindicats reclamen un increment de plantilla per cobrir la minoració a 18 hores a secundària i 23 hores a primària, així com establir nous criteris per a la pèrdua d’hores lectives per al curs vinent. El Departament, en  canvi, ofereix restablir-lo a partir dels cursos 2023-24 a primària i 2024-25 a secundària.

2. Reducció de les ràtios estructurals

La comunitat reclama que no es faci cap tancament de grups a la Pública. Per a l’inici del curs 2022-23, reclama iniciar pels cursos d’I3 i 1ESO i la reducció estructural i progressiva en tres cursos. El Departament considera aquesta opció a la baixada demogràfica i ofereixen l’inici a I3 i la reducció estructural en quinze cursos. Durant les negociacions, es va negociar escenaris intermedis, a 6 o 9 cursos.

3. Conversió dels 1/3 a ½ jornades

La conversió dels terços de jornada a mitges jornades ja és la proposta que fa el Departament, per tant, no es considera un avenç en les negociacions. Aquesta ja és una mesura anunciada i inclosa en la Llei de Pressupostos de 2022.

4. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys

Els sindicats consideren que mantenir la reducció d’hores complementàries hauria de ser un acord que es renovés anualment, perquè desemboca en una pèrdua d’hores lectives. Ho consideren una retallada de les condicions laborals. El Departament ofereix els criteris de cobertura actuals per al curs 2024-25.

5. Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat

Les demandes de la comunitat educativa són clares per al curs 2022-23 pel que fa a l’increment de personal d’atenció directa a l’alumnat: 

 

  • Aules d’acollida: 5 alumnes nouvinguts – 0,5 dotació. Sense màxim i ampliable a qualsevol moment del curs. El responsable LIC podrà allargar la consideració d’Aula d’Acollida.
  • Auxiliars d’Educació Especial i internalització del col·lectiu de vetlladores, segons necessitat. 
  • Increment de personal als serveis educatius
  • Incorporar personal en tots els centres: un TEEI per cada grup-classe, un/a integrador/a social (C1) per a cada institut i un/a infermer/a a cada centre educatiu. 

 

El que de moment ofereix el departament són 216 dotacions de personal d’atenció directa i 890 dotacions de personal docent, incloent-hi la reducció de ràtios I3.

6. Retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys

Pel que fa a aquesta reivindicació, el que demana la comunitat educativa és la regulació administrativa del primer sexenni a 6 anys i del segon sexenni a 12 anys, la tramitació dels sexennis de forma automàtica amb requeriment en cas que manquin mèrits, el reconeixement del deute contret amb caràcter retroactiu i retornar el deute abans del 31 de desembre de 2025. 

 

Ara per ara, el que hi ha amb el Departament és un acord verbal, en el qual s’ha acceptat acceptar el retorn de 9 a 6 anys del primer sexenni en l’àmbit administratiu i econòmic amb caràcter immediat, el reconeixement del deute amb caràcter retroactiu. Portarà una proposta de calendari de retorn. 

7. Derogació del Decret de Plantilles (39/2014)

Un altre punt polèmic té a veure amb el Decret de Plantilles (39/2014). La comunitat educativa demana la derogació del procediment de selecció per entrevistes (PDI), però no hi ha acord. El Departament s’ha compromès a millorar la publicitat i transparència en els llocs de treball vacants i a proposar un grup de treball per l’actualització d’aquest Decret. Malgrat això, no hi ha opció per l’acord.

8. Retirada de l’ordre de calendari escolar

La comunitat educativa reclama la retirada total de la proposta de calendari i la consideració del mes de juliol com un mes amb un permís retribuït per a la formació. Consideren que l’augment de dies d’assistència obligada al centre durant el mes de juliol és una retallada de drets laborals, però el Departament no ha considerat fer cap proposta al respecte.

9. FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial ja!

Per a l’FP Pública també es reclamen diverses millores, com ara l’equiparació salarial o l’increment de professorat. De moment, el Departament ofereix 682 dotacions en personal, no obstant això, des dels sindicats ho consideren totalment insuficient.

10. El no al nou currículum


El nou currículum (de primària i secundària) ha generat un gran malestar entre la comunitat educativa, per això en demanen l’ajornament i la confecció de nous currículums que respectin els principis de cada especialitat. El Departament sembla que ha fet oïdes sordes a aquestes reclamacions i el que proposa és desplegar el currículum proposat en tres anys. Res més.

11. L’estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat

No hi ha cap proposta de part del Departament a la reivindicació d’estabilització del personal interí als centres. Es demana maximitzar les places a través de concurs de mèrits i un pacte d’estabilitat pel personal que no superi l’oposició ni el concurs de mèrits.

12. L’assumpció de responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres

Es demana el desenvolupament d’un projecte lingüístic comú de la conselleria en el qual es mantingui la immersió lingüística. El Departament s’ha compromès amb el Decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, però la comunitat educativa reclama un projecte únic per a tots els centres.

13. El 6% del PIB per educació com a mínim

El Departament ha proposat demanar als grups parlamentaris impulsar un acord per assolir el 6 % del PIB per invertir en educació. Malgrat això, des dels sindicats adverteixen que és el mateix Govern el que té capacitat per decidir quin percentatge del PIB dedica a cada partida. 

 

Les reivindicacions no han estat acceptades, ni de bon tros, pel Departament. Així doncs, el que proposa la comunitat educativa es continuar amb les mobilitzacions fins que ofereixin una proposta seriosa i ferma. 

Altres articles que et poden interessar

valoracio_global_vaga_educativa_general

Vaga d'educació, març del 2022

Les vagues de març en l’àmbit de l’Educació han estat històriques. I no només perquè s’han dut a terme durant cinc jornades, sinó perquè han tingut un seguiment massiu per part de la comunitat educativa.

TSJC dicta sentencia 25 de castella a les escoles catalanes

El TSJC dicta la sentència del 25% de castellà a les escoles

El TSJC ha ordenat al govern de la Generalitat de Catalunya executar de manera immediata la sentència que obliga a impartir almenys un 25 % de les classes en castellà.