Ser tutor de primària: el paper dels tutors a l’escola

El tutor de primària té un paper molt important en el procés educatiu dels alumnes. A banda de comptar amb les responsabilitats que li són pròpies com a docent, també té les del desenvolupament personal i social dels seus alumnes. Però, quines són les seves funcions? Quines habilitats ha de tenir? Quina ha de ser la relació que ha de mantenir amb tots els actors que formen part del procés educatiu?

niños con fondo - 113728396 [Convertido].png
Qui és el tutor?

Els tutors són aquells docents que es fan càrrec de cadascun dels nivells educatius oferts en els centres escolars, per designació directa del director i sota la coordinació del cap d’estudis. Dins de l’aula tenen una funció orientadora que no es pot separar de la seva tasca com a docents. Són, sense cap mena de dubte, un suport fonamental per vertebrar els objectius de l’esc

ola a l’aula i funcionen com a eix de connexió entre l’equip directiu, els alumnes i els pares.

Quines són les funcions del tutor a l’aula de primària?

A l’aula d’educació primària, les responsabilitats del tutor són ben clares. Podríem resumir-les d’aquesta manera:

1) Orientar als alumnes en el seu procés d’aprenentatge. Escoltant quines són les seves necessitats i oferint-los-hi respostes als seus dubtes i inquietuds.

2) Atendre les seves dificultats. No és estrany que durant el curs, els alumnes s’hagin d’enfrontar a diferents obstacles. Caldrà que el tutor escolti atentament quines són les dificultats dels seus alumnes i ofereixi solucions per superar qualsevol escull en el procés d’aprenentatge.

3) Informar a les famílies, docents i alumnes. Una de les tasques més importants del tutor és precisament la d’informar. Des de la seva posició, haurà de ser capaç d’explicar als alumnes i respectives famílies quina és l’evolució de l’aprenentatge, així com d’informar de qualsevol problema que pugui sorgir durant el curs escolar.

4) Prendre part en el procés d’avaluació. El tutor participarà de manera activa en l’avaluació dels alumnes, també davant del consell d’avaluació, que es reunirà de manera periòdica a la finalització de cada trimestre.

5) Vetllar pel bon funcionament de l’aula. Com a responsable màxim de l’aula, el tutor vetllarà pel bon funcionament de la classe i per mantenir un estat òptim de l’aula. Fomentarà la bona convivència i treballarà per resoldre tots els conflictes que puguin sorgir durant l’horari lectiu, fora d’aquest i en el temps d’esbarjo.

Quines habilitats ha de tenir el tutor?tutora nens - 150608087 [Convertido].png

És cert que com a tutors, serà fonamental comptar (o en el seu defecte, treballar) algunes habilitats que són decisives per dur a terme correctament la nostra tasca. Un tutor ha de ser equilibrat, madur i comprensiu, a més de tenir fortament desenvolupada la seva capacitat d’escoltar i comprendre. Lligada a aquestes últimes destreses hi trobem l’empatia, la professionalitat i la força de la motivació. Els alumnes hauran de trobar en el seu tutor la coherència i la capacitat de lideratge. Totes aquestes habilitats faran que el temps de tutoria sigui un espai per aprendre a conviure i per fomentar l’adquisició de valors que resulten imprescindibles per a créixer i desenvolupar-se com a individus, dins i fora de l’aula.

Creus que els tutors estan preparats i recolzats per fer la seva feina?

Pots saber-ne més sobre la tutoria amb el curs Ser tutor a primària. Més informació a www.somdocents.com.

Un comentario en “Ser tutor de primària: el paper dels tutors a l’escola

Comentaris: