Recursos manipulatius per treballar les matemàtiques en l’etapa d’Educació Primària

SomDocents. Cursos formació

Quan parlem de recursos manipulatius per reforçar, completar i dirigir l’aprenentatge de les matemàtiques acostumem a pensar en recursos adequats per a les primeres edats. Lluny d’això, molts matemàtics i pedagogs són de l’opinió que per aprendre sempre cal manipular, tocar i jugar. Pensem en grans referents com Maria Montessori, Pere Puig Adam o Maria Antònia Canals, els quals consideren que els recursos manipulatus són ideals tant en les primeres edats, com a primària i secundaria.

A continuació, cinc propostes de recursos manipulatus per aprendre matemàtiques a primària.

  • Regletes numèriques de Maria Antònia Canals. Són un recurs magnífic per fer càlcul mental, sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular arrels quadrades, visualitzar propietats (commutativa, associativa i distributiva) o per treballar la superfície i el volum. Seria interessant que adquiríssiu les que us proposem o bé les regletes Cuisenaire.

regletes_cuisenaire2

  • Blocs lògics. Tenen diferents aplicacions i utilitats, en paquets de 48 peces sòlides, generalment de fusta o plàstic, són molt manipulables. Cada peça presenta quatre variables diferents: color, forma, dimensions i gruix. Podem dur a terme infinitat d’activitats, incloent-hi joc lliure, presentació de blocs, jocs de famílies, a fet i amagar, seriacions, jocs de memòria, etcètera.

xjg-51101

  • Fraccions. Els cubs de fraccions, normalment en paquets de 60 peces, inclouen unitats senceres, meitats, terços, quarts, sisens, vuitens, dotzens i vint-i-quatrens. Es tracta d’un material manipulatiu recomanat a partir dels 8 anys, perquè permet treballar el concepte de fraccions, fraccions equivalents i fer operacions amb fraccions.

torre-de-fracciones

  • Cossos geomètrics amb volum. També per utilitzar a partir dels 8 anys, els cossos geomètrics. N’hi ha de fusta, però també en trobareu de plàstic, que es poden omplir. Són fantàstics per practicar les mesures i experimentar amb diferents volums i superfícies.

cuerpos-geometricos-madera

I tu, també utilitzes aquests recursos? Quina és la teva experiència per treballar les matemàtiques? Quines altres propostes ens pots fer?

Comentaris: