SomDocents

Les quatre dimensions de l’educació emocional

infografia sd 4 dimensions - Les quatre dimensions de l'educació emocional

L’educació emocional a l’aula és important perquè ofereix als infants la possibilitat de desenvolupar les seves competències emocionals, part inseparable del seu creixement personal. 

Reconèixer les emocions i saber gestionar-les és, de fet, un aprenentatge per a tota la vida, que denota el grau de maduresa d’un individu i que permet, tant als infants com als adults, millorar el seu benestar personal i social. 

Saps, però, quines són les dimensions de l’educació emocional? 

L’autoconeixement 

És la capacitat de conèixer i reconèixer el nostre estat intern en el moment en què aquest es produeix i relacionar-lo amb la circumstància o estímul que el provoca. Cal fer una autoavaluació i determinar quin és el valor, tot demostrant confiança en nosaltres mateixos i les nostres facultats. 

L’autoregulació 

És una habilitat clau. L’autoregulació ens permet controlar el temps en què ens trobem sota el domini de les nostres emocions. Per aconseguir-la cal ser honestos, acceptar la responsabilitat de dur a terme la tasca i ser capaços d’adaptar-nos i ser flexibles en la gestió. 

La motivació 

Sense aquesta no seriem  capaços d’assolir fites importants. A més, és una aliada molt indispensable a l’hora de neutralitzar els pensaments negatius i d’entrenar la tolerància a la frustració. 

L’empatia 

A més a més de reconèixer els estats emocionals propis i gestionar-los, l’empatia ens serveix per captar els dels altres, comprendre’ls i oferir les respostes emocionals més adequades.