SomDocents

La immersió lingüística en anglès a l’aula

SomDocents

En general, es parla molt sobre la immersió lingüística en català, segurament perquè en els últims anys, les escoles s’han hagut d’enfrontar a una problemàtica de caràcter polític que ha envaït els mitjans i l’opinió pública. Però, què es fa als centres? Es duen a terme projectes d’immersió lingüística en anglès?

Coses que importen més enllà de la polèmica: les competències comunicatives dels alumnes.

És ben cert que, més enllà de la política i de les circumstàncies, la nostra feina és a l’aula i als nostres centres. Això vol dir que hem de treballar amb un únic objectiu: reforçar les competències comunicatives dels alumnes. Així, algunes escoles de Catalunya ja treballen les matèries en tres (o més) idiomes diferents. L’escola pública Monserdà de Barcelona n’és un bon exemple, perquè es donen les matèries en català, castellà i anglès. A la nostra comunitat, de fet, el 13% de les escoles imparteixen matèries totalment o parcial en castellà, mentre que, segons dades del Departament d’Ensenyament, més d’un 34% també ho fan en anglès.

El de la Monserdà és un exemple de trilingüisme asimètric, atès que s’empra el català com a llengua vehicular i el castellà i l’anglès de manera puntual, més que per reforçar les llengues, per millorar les aptituds comunicatives dels alumnes.

Diferents projectes i iniciatives interessants

Moltes escoles compten amb projectes d’immersió lingüística interessants. Existeixen, per exemple, ajudes en l’àmbit estatal per participar en estades fora de l’entorn escolar, en una altra comunitat autònoma, que tenen per objectiu millorar la destresa de la llengua anglesa.

Per altra banda i gràcies a la iniciativa de les associacions de mares i pares, en algunes escoles també s’impulsa – de forma extraescolar – diferents programes d’immersió lingüística en anglès que no fan més que reforçar el recorregut dels alumnes en concordança amb la línia pedagògica del centre

I els més petits?

Ens ha cridat l’atenció el projecte d’El Carrilet, un centre educatiu per a infants de 0 a 6 anys, en el qual la immersió lingüística és duta a terme per una especialista en anglès que sempre es dirigeix als infants en aquest idioma.

A més a més, l’especialista treballa amb els alumnes en sessions setmanals d’anglès a través de dos titelles, en Ryan y la Lucy, on el joc, les cançons i l’expressió corporal són facilitadors de l’aprenentatge.

 

Teniu projecte d’immersió lingüística en anglès? Què feu al vostre centre?

Comentaris: