SomDocents

Els principals errors en la lectoescriptura

Els principals errors lectoescriptura

Al llarg del primer mòdul del curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura, es comparteixen exemples dels errors que solen cometre els alumnes amb dislèxia.

Confusió auditiva

Una manera de treballar la confusió auditiva a l’aula seria a través de targetes amb paraules per diferenciar una lletra d’una altra, una activitat que pot fer individualment o amb grup. A continuació us podeu descarregar el recurs per a les vostres aules:

Comentaris: