SomDocents

Guia de llenguatge inclusiu

Guia_de_Llenguatge_inclusiu_SomDocents

El llenguatge és capaç de reforçar, limitar i condicionar la forma de sentir i de pensar de les persones i és un aspecte clau en la transmissió de valors i en la socialització.

En la nostra societat heteropatriarcal, existeixen manifestacions masclistes, racistes o d’homofòbia, i aquestes es poden veure fàcilment reflectides i reforçades en la llengua.

El llenguatge no és sexista en si mateix, sinó que ho és el seu ús.

Fer un ús no sexista del llenguatge contribueix a una major visibilització de la dona, a trencar estereotips i a fomentar igualtat.

Fomentar una escola inclusiva, respectuosa i igualitària és incongruent si utilitzem un llenguatge sexista, de manera que cal que posem el nostre granet de sorra per fomentar la coeducació i la igualtat.

Guia llenguatge inclusiu mockup 1 - Guia de llenguatge inclusiu

Què trobaràs en aquesta guia?

Aquesta guia ofereix alternatives i recomanacions per fer un ús del llenguatge inclusiu. Quan generem continguts, aquests han de ser inclusius per fomentar la participació de la dona i corregir la tendència a un enfocament androcèntric del discurs.

Tenir cura del llenguatge en tots els nostres documents, plataformes digitals, xarxes socials i comunicació amb l’alumnat és clau per promoure el nostre compromís amb la coeducació i amb una societat respectuosa i igualitària, lliure d’estereotips sexistes i discriminatoris.